โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ผู้เข้าชม : 135 ครั้ง

TULIP LOVER

เที่ยว ฝรั่งเศส, เบลเยี่ยม, ลักซัมเบิร์ก, เนเธอร์แลนด์, เยอรมัน / ล่องเรือบาโตมุช ชมความงามกรุงปารีส / พระราชวังแวร์ชสย / หอไอเฟล / อะตอมเมี่ยม / หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ / จตุรัสดัมสแควร์ / โคโลญจน์ / Chic Outlet / ชิมอาหารขึ้นชื่อ หอยเอสคาโก้

ราคาเริ่มต้น
52,900
ประเทศ
ยุโรป
ระยะเวลา
8วัน 5คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- เดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

- ออกเดินทางสู่มหานครปารีส (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
- ชมลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส
- เข้าสู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโป
- ชมแวะถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี 1805
- ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- ล่องเรือบาโตมุช ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
- ช๊อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง หอยเอสคาโก้
- พักที่ RESIDHOME ROISSY PARK HOTEL, PARIS หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองแวร์ซาย ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายอันยิ่งใหญ่
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- เดินทางสู่ Chic Outlet La Vallee Village เพื่อช๊อปปิ้งที่เอาท์เลตขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมให้เลือกมากมาย
- อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ RESIDHOME ROISSY PARK HOTEL, PARIS หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม
- ชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสรณ์อะโตเมี่ยม โดยจำลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้านเท่า
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- เดินทางสู่จัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองด์ปลาสต์ ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป
- ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- พักที่ GRESHAM BELSON HOTEL, BRUSSELS หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่กรุงลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บ้านเรือนตั้งเรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ง
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- เดินทางสู่เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนี
- ถ่ายรูปกับมหาวิหารโคโลญ สร้างเสร็จในปี 1880 ซึ่งเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูขาหมูเยอรมัน
- พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS TROISDORF HOTEL,COLOGNE หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- ชมงานเทศกาลดอกทิวลิป KEUKENHOF 2018 ภายในประกอบไปด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้น มีพื้นที่กว่า 200 ไร่ ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ดูละลานตา
- เดินทางกลับสู่ อัมสเตอร์ดัม
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- พักที่ VAN DER VALK HOTEL, AMSTERDAM หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเข้าตามลำคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์
- ชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียงท่านจะได้สัมผัสและเรียนรู้พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- เดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิด สามารถเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่ง
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

- แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอาบูดาบี (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 
- เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
10 - 17 เมษายน 2561 ช่วงสงกรานต์ 59,900
28 เม.ย. - 05 พ.ค. 2561 54,900
05 - 12 พฤษภาคม 2561 52,900