โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

ผู้เข้าชม : 194 ครั้ง

Super Pro มาเก๊า จูไห่

ถ่ายรูปคู่กับ “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล” สัญลักษณ์แห่งเมืองมาเก๊า / สักการะเจ้าแม่กวนอิมที่วัดผู่ถ่อ, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล และที่วัดเจ้าแม่กวนอิม / ช้อปปิ้งที่ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย / สัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN / เที่ยวแลนมาร์คแห่งใหม่ของเกาะมาเก๊า THE PARISIAN

ราคาเริ่มต้น
6,555
ประเทศ
ฮ่องกง
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- เดินทางสู่มาเก๊า (บริการอาหารบนเครื่อง)
- ถ่ายรูปคู่กับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล” หรือที่มีชื่อเรียกว่า “หวี่หนี่”
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ FRIEND HOTEL หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก
- เดินทางสู่บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น บริเวณโดยรอบๆปลูกต้นไม้ร่มรื่น ตกแต่งด้วยหินและบ่อน้ำพุ สร้างขึ้นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและระลึกถึงท่าน
- เดินทางสู่ร้านผ้าไหม อิสระเลือกซื้อผ้าไหมตามอัธยาศัย
- บริการอาหารกลางวัน ด้วยมื้อพิเศษ ซีฟู๊ด เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ วัดผู่ถ่อ เป็นวัดจีนซึ่งประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมซึ่งเชื่อว่าวัดแห่งนี้ได้ สร้างขึ้นเพื่อเปรียบเสมือนวัดที่อยู่บนเกาะผู่ถ่อซาน เผื่อให้ประชาชนชาวเมืองจูไห่ได้สักการบูชาขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม
- แวะผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน
- เดินทางสู่ร้านหยก อิสระเลือกชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหยกจีน
- ช้อปปิ้งที่ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า ศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ FRIEND HOTEL หรือเทียบเท่า

 

- บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก
- ข้ามด่านกลับสู่เกาะมาเก๊า
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- นมัสการเจ้าแม่กวนอิมมองทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย
- นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี
- ชมวิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์
- แวะชิมร้านขนมขึ้นชื่อของมาเก๊า
- สัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง 
- เที่ยวแลนมาร์คแห่งใหม่ของเกาะมาเก๊า THE PARISIAN ชมหอไอเฟลจำลอง
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย (บริการอาหารบนเครื่อง)


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
07 - 09 มกราคม 2561 6,555
18 - 20 มกราคม 2561 6,555
24 - 26 มกราคม 2561 6,555
28 ก.พ. - 02 มี.ค. 2561 6,555
07 - 09 มีนาคม 2561 6,555
11 - 13 มีนาคม 2561  6,555
14 - 16 มีนาคม 2561  6,555
15 - 17 มีนาคม 2561  6,555
19 - 21 มีนาคม 2561  6,555
22 - 24 มีนาคม 2561 6,555
25 - 27 มีนาคม 2561 6,555
26 - 28 มีนาคม 2561 6,555
27 - 29 มีนาคม 2561 6,555
28 - 30 มีนาคม 2561 6,555
29 - 31 มีนาคม 2561 6,555