โปรแกรมทัวร์เกาหลี

ผู้เข้าชม : 231 ครั้ง

Hot Promotion JEJU Spring

โหลคิตตี้เชจู / พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค / น้ำตกซอนจียอน / วัดซันบังซา / ภูเขาซองอัค / ปั่นจักรยาน Rail Bike / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ / ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง / หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ / ทุ่งดอกยูเช หรือ ซอพจิโกจิ / ชายหาดวอลจองรี / ยงดูอัมร็อค / ดิวตี้ฟรี / ดาวทาวน์เมืองเชจู

ราคาเริ่มต้น
7,900
ประเทศ
เกาหลี
ระยะเวลา
4วัน 2คืน
สายการบิน
Eastar Jet
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สุวรรณภูมิ

- ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต
- มุ่งหน้าสู่ฮัลโหลคิตตี้ สถานที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับคิตตี้ หลากหลายเวอร์ชั่น  รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นคิตตี้ทั้งหมดรวบรวมไว้ที่นี่
- เดินทางสู่ไร่ชาโอซุลลอค ไร่ชาเขียวคุณภาพสูง จัดแสดงประวัติและวัฒนธรรมการชงชาอันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชานานาชนิด
- บริการอาหารกลางวันด้วยเมนู จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ว
- เดินทางสู่น้ำตกซอนจียอน น้ำตกที่ไหลลงจากหน้าผาหินนี้ สามารถมองและจินตนาการเห็นออกเป็นรูปต่างๆ
- แวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังซา วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาซันบังหันหน้าออกสู่ทะเล
- เดินทางสู่ภูเขาซองอัค เป็นภูเขาไฟที่สวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมวิวท้องทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย
- บริการอาหารเย็นด้วยเมนู คาลบิ
- พักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
- เดินทางสู่ RAIL BIKE JEJU ปั่นจักรยาน Rail Bike ชมธรรมชาติที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้นานาชนิด
- เดินทางต่อที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ำตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ
- ชม AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ หรือ Aquarium ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
- บริการอาหารกลางวันด้วยเมนู แทจีพลูแบ็ก
- ชมปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง ภูเขาไฟที่ดับแล้ว ปากปล่องภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถานที่โด่งดังที่ผู้คนมาขอพรและชมพระอาทิตย์ขึ้น
- เยี่ยมชมหมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" หมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ยังมีชาวบ้านอาศัยอยู่จริง เอกลักษณ์ของการสร้างบ้านที่นี่คือจะใช้ดินเหนียว ผสมกับมูลม้า
- เดินทางสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป บานเหลืองอร่ามเต็มเนินเขา เป็นวิวธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างยิ่ง
- ชมซอฟจิโกจิ ทุ่งหญ้ากว้างติดทะเล สามารถเพลิดเพลินไปกับความงามของโขดหินรูปร่างแปลกๆ รวมทั้งโบสถ์คาทอลิก
- เดินทางสู่ Woljeongri Beach ชายหาดวอลจองรี 1 ใน 5 ชาดหาดที่มีชื่อเสียงบนเกาะเชจู หาดทรายสีทองกับน้ำทะเลสีฟ้าใสที่สะท้อนแสงอาทิตย์ให้เห็นประกายระยิบระยับ
- บริการอาหารเย็นด้วยเมนู ซีฟู๊ดย่าง สไตล์เกาะเชจู
- พักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเท่า 

- รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
- พาชมยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินมังกร ที่มีลักษณะคล้ายกับหัวมังกร อีกหนึ่งในมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติของเกาะเชจู
- ชมร้านสมุนไพร ใหม่ล่าสุดของเกาหลี ช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ หรือไต ช่วยให้ตับหรือไตแข็งแรงขึ้น
- เดินทางสู่ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่นี่มีขนม พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแล็ตส้ม กิมจิ ฯลฯ
- เดินทางสู่ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า เครืองสำอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีกมากมาย
- บริการอาหารกลางวันด้วยเมนู ชาบู ชาบู
- เดินทางสู่ศูนย์โสม เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่รักและนับถือ
- ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี สินค้าปลอดภาษีชั้นนำให้เลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด
- เดินทางสู่ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ชื่อดัง บนเกาะเชจู อาทิเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
01 - 04 มีนาคม 2561 12,900
02 - 05 มีนาคม 2561 12,900
03 - 06 มีนาคม 2561 12,600
04 - 07 มีนาคม 2561 12,300
05 - 08 มีนาคม 2561 12,300
06 - 09 มีนาคม 2561 12,600
07 - 10 มีนาคม 2561 12,900
08 - 11 มีนาคม 2561 13,600
09 - 12 มีนาคม 2561 13,600
10 - 13 มีนาคม 2561 13,300
11 - 14 มีนาคม 2561 12,900
12 - 15 มีนาคม 2561 12,900
13 - 16 มีนาคม 2561 12,900
14 - 17 มีนาคม 2561 13,300
15 - 18 มีนาคม 2561 13,600
16 - 19 มีนาคม 2561 13,600
17 - 20 มีนาคม 2561 13,300
18 - 21 มีนาคม 2561 12,900
19 - 22 มีนาคม 2561 12,900
20 - 23 มีนาคม 2561 13,300
21 - 24 มีนาคม 2561 13,600
22 - 25 มีนาคม 2561 13,900
23 - 26 มีนาคม 2561 13,900
24 - 27 มีนาคม 2561 13,600
25 - 28 มีนาคม 2561 13,300
26 - 29 มีนาคม 2561 13,300
27 - 30 มีนาคม 2561 13,300
28 - 31 มีนาคม 2561 13,600
29 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561 13,900
30 มี.ค. - 02 เม.ย. 2561 13,900
31 มี.ค. - 03 เม.ย. 2561 13,600
01 - 04 เมษายน 2561 13,300
02 - 05 เมษายน 2561 13,300
03 - 06 เมษายน 2561 13,300
04 - 07 เมษายน 2561 13,900
05 - 08 เมษายน 2561 18,900
06 - 09 เมษายน 2561 13,600
07 - 10 เมษายน 2561 12,900
08 - 11 เมษายน 2561 12,600
09 - 12 เมษายน 2561 12,900
10 - 13 เมษายน 2561 13,600
11 - 14 เมษายน 2561 16,900
12 - 15 เมษายน 2561 20,900
13 - 16 เมษายน 2561 20,900
14 - 17 เมษายน 2561 16,900
15 - 18 เมษายน 2561 13,600
16 - 19 เมษายน 2561 12,900
17 - 20 เมษายน 2561 12,600
18 - 21 เมษายน 2561 12,600
19 - 22 เมษายน 2561 12,600
20 - 23 เมษายน 2561 12,600
22 - 25 เมษายน 2561 12,300
23 - 26 เมษายน 2561 12,300
24 - 27 เมษายน 2561 12,300
25 - 28 เมษายน 2561 12,600
26 - 29 เมษายน 2561 12,900
27 - 30 เมษายน 2561 13,300
28 เม.ย. - 01 พ.ค. 2561 13,900
29 เม.ย. - 02 พ.ค. 2561 13,300
30 เม.ย. - 03 พ.ค. 2561 12,600
01 - 04 พฤษภาคม 2561 12,900
02 - 05 พฤษภาคม 2561 11,900
03 - 06 พฤษภาคม 2561 11,900
04 - 07 พฤษภาคม 2561 11,900
05 - 08 พฤษภาคม 2561 11,600
06 - 09 พฤษภาคม 2561 11,300
07 - 10 พฤษภาคม 2561 11,300
08 - 11 พฤษภาคม 2561 11,300
09 - 12 พฤษภาคม 2561 11,600
10 - 13 พฤษภาคม 2561 11,900
11 - 14 พฤษภาคม 2561 11,900
13 - 16 พฤษภาคม 2561 11,300
12 - 15 พฤษภาคม 2561 11,600
14 - 17 พฤษภาคม 2561 11,300
15 - 18 พฤษภาคม 2561 11,300
16 - 19 พฤษภาคม 2561 11,600
17 - 20 พฤษภาคม 2561 11,600
18 - 21 พฤษภาคม 2561 11,600
19 - 22 พฤษภาคม 2561 11,300
20 - 23 พฤษภาคม 2561 10,900
21 - 24 พฤษภาคม 2561 10,900
22 - 25 พฤษภาคม 2561 10,900
23 - 26 พฤษภาคม 2561 10,900
24 - 27 พฤษภาคม 2561 11,300
25 - 27 พฤษภาคม 2561 11,300
26 - 29 พฤษภาคม 2561 10,900
27 - 30 พฤษภาคม 2561 10,900
28 - 31 พฤษภาคม 2561 10,900