โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ผู้เข้าชม : 173 ครั้ง

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์

มิวนิค / จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ / ปราสาทนอยชวานสไตลน์ / ซาลบูร์ก / วังมิราเบล / หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ / อินส์บรูค / ลูเซิร์น / สะพานไม้ชาลเปล / รูปแกะสลักสิงโตบนหลังหน้าผาหิน / ซูริค/ พิเศษ เมนูขาหมูต้นตำรับเยอรมัน และปราเทราต์

ราคาเริ่มต้น
39,900
ประเทศ
ยุโรป
ระยะเวลา
7วัน 4คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ
- ออกเดินทางสู่เดินทางสู่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี (แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

- ถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี
- ถ่ายรูปด้านหน้าสนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า
- ผ่านชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปิคที่มิวนิคได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเมื่อ ปี ค.ศ. 1972
- เดินทางสู่ BMW WELT ภายในจัดแสดงรถยนต์รุ่น ใหม่ทุกรุ่นของบีเอ็มดับบลิว อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกของบีเอ็มและมินิคูเปอร์
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าพระราชวังนิมเฟนบูร์ก วังฤดูร้อนของพระราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย
- เดินทางสู่บริเวณจัตุรัสมาเรียน ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิค
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Best Western Munich Airport Hotel หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองซาลบูร์ ชมเมืองซาลบูร์กที่มีชื่อเสียงในเรื่องสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมสวนมิราเบล ภายในบริเวณวังมิราเบล ที่มีการจัดสวนในสไตล์ บาร็อกที่โด่งดังให้ท่านเก็บบันทึกภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก
- ชมบ้านเลขที่ 9 ถนน Geteidegasse อิสระชมร้านค้าที่รายเรียงอยู่สองข้างทางถนนคนเดิน
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Austria Trend Salzburg West Hotel หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองฮัลล์สตัทท์ ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองอินส์บรูค 
- ชมหลังคาทองคำ สัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Ramada Innsbruck Tivoli Hotel หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยู่สุดถนนสายโรแมนติก
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขา ต้นแบบปราสาทในเทพนิยายของวอล์ทดิสนีย์
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Euro Park Hotel หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองลูเซิร์น
- ชมรูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่ เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมและแวะถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเปล ข้ามแม่นํ้ารอยซ์เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น
- เดินทางสู่น้ำตกไรน์เพื่อชมนํ้าตกที่สวยงามและนับว่าใหญ่ที่สุดในยุโรป
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

- แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
- เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
14 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 39,900
28 ก.พ. - 06 มี.ค. 2561 39,900
15 - 21 มีนาคม 2561 39,900
30 มี.ค. - 05 เม.ย. 2561 39,900
02 - 08 เมษายน 2561 40,900
10 - 16 เมษายน 2561 49,900
12 - 18 เมษายน 2561 49,900
26 เม.ย. - 03 พ.ค. 2561 40,900