โปรแกรมทัวร์เยอรมนี

ผู้เข้าชม : 121 ครั้ง

แกรนด์ เยอรมนี #1

ปราสาทนอยชวานสไตน์ / นูเรทเบิร์ก / โบสก์เซนต์ลอร์เรนซ์ / โรเธนบวร์ก / เวอร์ซบวร์ค / มหาวิหารแห่งเมืองวูร์ซเบิร์ก / ปราสาทไฮเดลเบิร์ก / แฟรงก์เฟริต / จัตุรัสโรเมอร์ / เมืองโคโลญจน์ / คุสเซลคอร์ฟ / DEsinger Outlet Roermond / รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นทิป

ราคาเริ่มต้น
49,900
ประเทศ
เยอรมนี
ระยะเวลา
7วัน 4คืน
สายการบิน
Emirates
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- ออกเดินทางสู่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี (แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

ดูไบ – มิวนิค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค

- ถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี
- เดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยู่สุดถนนสายโรแมนติก ชมทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ขึ้นสู่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ต้นแบบปราสาทแห่งวอล์ทดิสนีย์
- เดินทางสู่เมืองมิวนิค
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Park Inn by Redisson Munchen Ost หรือระดับเดียวกัน

จัตุรัสมาเรียน – นูเรมเบิร์ก

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก วังฤดูร้อนของ พระราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย ผู้ริเริ่มสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด์
- เยือนจัตุรัสมาเรียน ย่านเมืองเก่า ที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิค อิสระให้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก ชมเม้าท์ฮาล์ โรงเก็บส่วยภาษีอากรในอดีตที่ถือเป็นอาคารประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของเมืองนูเรมเบิร์ก
- ชมบริเวณจัตุรัสกลางใจเมือง ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจำเมือง อันถือเป็นตลาดนัดคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Congress Hotel Mercure Nurnburg an der Messe หรือระดับเดียวกัน

โรเธนเบิร์ก – วูร์ซเบริ์ก – แฟรงก์เฟริต

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองโรเธนบวร์กแห่งเทาเบอร์ เก็บภาพประทับใจ ย้อนความทรงจำในยุคอัศวินหรือขุนนางเรืองอำนาจในยุคกลางหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆที่ผลิตในเมืองนี้
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองวูร์ซเบริ์ก ชมความงดงามของเมืองมรดกโลกเมืองนี้ ศาลาว่าการเมือง, มหาวิหารแห่งเมืองวูร์ซเบริ์ก, Wurzburg Residence
- เดินทางสู่เมืองแฟรงก์เฟริต
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Bedbank Frankfurt หรือระดับเดียวกัน

ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – แฟรงก์เฟริต – จตุรัสโรเมอร์

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก ตั้งอยู่บนเนินเขาโดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นได้
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองแฟรงก์เฟริต เที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร์ จัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Bedbank Frankfurt หรือระดับเดียวกัน

โคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์ – DESIGNER OUTLET ROERMOND

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ ถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารโคโลญจน์ หรือ เคิล์นโดม เป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ DESIGNER OUTLET ROERMOND อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

ดูไบ – กรุงเทพ

- แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
- เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
12 - 18 กรกฎาคม 2561 49,900
26 ก.ค. - 01 ส.ค. 2561 49,900
09 - 15 สิงหาคม 2561 49,900