โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ผู้เข้าชม : 17 ครั้ง

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส

แคว้นอัลซาส / กอลมาร์ / สตารส์บูร์ก / ปารีส / หอไอเฟล / ประตูชัย / ซองงเซลิเซ่ / ล่องเรือบาตูมูซ / แกลเลอรี่ / ลาฟาแยตต์ / แรงส์ / แองเกิลเบิร์ก / ยอดเขาทิตลิส / อินเทอลาเก้น / ลูเซิร์น / สะพานไม้ชาเปล / ซูริค

ราคาเริ่มต้น
49,900
ประเทศ
ยุโรป
ระยะเวลา
7วัน
สายการบิน
Emirates
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- ออกเดินทางสู่เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส (แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

- เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส
- ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล สัญลักษณ์ที่โดดเด่นแห่งเมืองปารีส
- ถ่ายรูปประตูชัย ชมทิวทัศน์ของร้านค้าบูติคชั้นนำระดับโลก ที่ตั้งเรียงรายอยู่บนถนนชองเชลิเช ต้นแบบถนนราชดำเนิน
- เดินทางสู่แกลลอเรียลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงปารีส แฟชั่นโชว์ให้ชมฟรีทุกๆสัปดาห์ แถมมีร้านอาหารแบบบริการตนเองกับทิวทัศน์ที่สวยงามบนชั้น6
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
- อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกใน ร้านค้าปลอดภาษี อาทิ เช่น เครื่องสำอาง น้ำหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า
- ล่องเรือบาโตมุช ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำ
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Holiday Inn Paris Marne La Vallee Hotel หรือระดับเดียวกัน

 

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ La Vallee Village Outlet แหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ง ที่ครบครันด้วยสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย
- อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
- เดินทางสู่เมืองแรงส์
- ถ่ายรูปมหาวิหารแรงส์ ภายในมีหน้าต่างประดับกระจกสีที่สร้างระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 13 ถึง 20
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Novotel Reims Hotel หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองสตราสบูร์ก
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมจัตุรัสเกลแบร์ จัตุรัสที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางของเมืองสตราสบูร์ก
- ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูงามระหงโดดเด่นเห็นแต่ไกลและถือว่าเป็นอาคารโบสถ์ที่สูงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส
- เดินทางสู่เมืองกอลมาร์ 
- ชมเขตเมืองเก่ากอลมาร์ บ้านบางหลังเป็นอาคารสไตล์เรอเนซองส์อันงดงาม เป็นย่านที่มีฉายาว่า “เวนิสน้อย”
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Hilton Strasbourg Hotel หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองแองเกิลเบิร์ก
- นั่งกระเช้าหมุนแห่งแรกของโลกสู่ยอดเขาทิทลิส แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง
- ชมถ้ำน้ำแข็ง ซึ่งเป็นถ้ำที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ ภายในเป็นผนังน้ำแข็งพร้อมมีคำอธิยายเป็นจุด ๆ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองลูเซิร์น
- แวะถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเปล ข้ามแม่น้ำรอยซ์ เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น
- ชมรูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Ibis Styles Luzern City Hotel หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองอินเทอลาเก้น
- อิสระเดินชมเมืองหรือช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย พบกับร้านค้าเรียงรายอยู่ตลอดสองข้าง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองซูริค เมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และยังประกอบไปด้วยโบสถ์เก่าแก่ น้ำพุ ถนนหิน อาคารต่างๆ ที่บางแห่งก็มีอายุมากกว่า 700 ปี บ้านเรือนและร้านค้าเล็กๆ มากมาย
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

- แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
- เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ

กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
16 - 22 กุมภาพันธ์ 2561 49,900
14 - 20 มีนาคม 2561 49,900
27 มี.ค. - 02 เม.ย. 2561 49,900
11 - 17 เมษายน 2561 59,900