โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ผู้เข้าชม : 17 ครั้ง

สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ

ล่องแม่น้ำเทมส์ ทานเป็นโฟซีซั่น / เอดินเบอระ กลาสโกว์ / วินเดอร์เมียร์ / ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ / บาธ / สโตนเฮนจ์ / ลอนดอน / บริติชมิวเซียม / ห้างแฮร์รอดส์ / ราคารวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นทิป

ราคาเริ่มต้น
59,900
ประเทศ
ยุโรป
ระยะเวลา
9วัน 6คืน
สายการบิน
Emirates
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

- ออกเดินทางสู่เมืองกลาสโกว์ ประเทศสก็อตแลนด์ (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
- ผ่านชมสถานที่สําคัญๆ ในเมืองกลาสโกว์ อาทิ มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์, , ศาลาว่าการเมือง, มหาวิทยาลัยกลาสโกว์
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Courtyard by Marriott Glasgow Airport Hotel หรือ ระดับเดียวกัน

 

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองเอดินเบอระ เมืองหลวงของสก็อตแลนด์
- เข้าชมปราสาทเอดินเบอระ อันสง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ สู่เขตเลคดิสทริค อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขนานนามว่าดีและสวยที่สุดของอังกฤษ สัมผัสกับบรรยากาศของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์
- เดินทางต่อสู่เมืองเพรสตัน เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ถึง 1,000 ปี
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Samlesbury Hotel หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองยอร์ค เมืองโรมันโบราณที่ยังมีกำแพงเมืองโบราณล้อมรอบ
- ถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารยอร์ค มหาวิหาร แห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษ งดงามด้วยกระจกสีตกแต่งอยู่ภายในวิหาร
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองหลวงทางภาคเหนือของอังกฤษ
- ถ่ายรูปด้านหน้าสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด แห่งทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เจ้าของสมญานาม “ปิศาจแดง”
- เข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ของโอลด์แทรฟฟอร์ด เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกนานาชนิด เช่น เสื้อ ผ้าพันคอ หมวก เป็นต้น
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Clayton Manchester Airport Hotel หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน  เมืองบ้านเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร์ส
- ชมเมืองสเตรทฟอร์ดที่คงรักษาสภาพแวดล้อมแบบชนบทของอังกฤษแท้ ๆ ไว้ได้อย่างสมบูรณ์
- ถ่ายรูปด้านหน้าบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ส กวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษที่ได้รับการยกย่องทั่วไปว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษและของโลก
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองคาร์ดิฟฟ์เมืองหลวงของประเทศเวลส์ ผ่านชมศาลาว่าการเมือง พิพิธภัณฑ์ สนามกีฬามิเลนเนียม สเตเดี้ยม
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ layton Cardiff Hotel หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองบาธ ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่บนเกาะอังกฤษเมื่อกว่า 2,000 ปี
- เข้าชมโรงอาบน้ำแร่โรมัน ที่ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็นสถานที่อาบน้ำแร่โดยอาศัยน้ำจากบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่จะมีน้ำไหลออกมาอย่างต่อเนื่อง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่สโตนเฮนจ์ วงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษนับเป็น หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า
- เดินสู่กรุงลอนดอน
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Hilton Gatwick Hotel หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมพระราชวังบัคกิ้งแฮมที่ประทับแห่งพระราชินีอังกฤษ ชมการเปลี่ยนยามของทหารรักษาพระองค์ในชุดเครื่องแบบเต็มยศ
- ผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิบ้านเลขที่ 10, ถนนดาวน์นิ่งทำเนียบนายกรัฐมนตรี, จัตุรัสทราฟัลการ์, อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟัลการ์ของท่านลอร์ดเนลสัน, พิคคาเดลลี เซอร์คัส,  ย่านโซโห ฯลฯ
- ถ่ายรูปด้านหน้าโบสถ์เซนต์ปอล มีความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมและเต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์
- ผ่านชมจัตุรัสพิคคาเดลลี่ ย่านโซโห ผ่านชมกองบัญชาการของตำรวจสก็อตแลนด์ยาร์ด
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมบริติชมิวเซียม พิพิธภัณฑ์อังกฤษในกรุงลอนดอน หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก
- ช้อปปิ้งที่ห้างแฮร์รอดส์ ห้างหรูหราอันโด่งดังย่าน KNIGHTSBRIDGE ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 300 ร้าน
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Hilton Gatwick Hotel หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ บิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต วิลเลจ ชมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ทั้งของอังกฤษและในยุโรป
- อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า
- ล่องเรือชมทิวทัศน์งดงามของสองฝากฝั่งแม่น้ำเทมส์ ผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น จัตุรัสรัฐสภา,พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษ,หอนาฬิกาบิ๊กเบน
- อิสระเดินเล่นช้อปปิ้งบนถนนอ็อกซ์ฟอร์ด ย่านช้อปปิ้งใหญ่ของลอนดอน
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

- แวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
- เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ

กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
09 - 17 กุมภาพันธ์ 2561 59,900
23 ก.พ. - 03 มี.ค. 2561 59,900
09 - 17 มีนาคม 2561 59,900
30 มี.ค. - 07 เม.ย. 2561 59,900
27 เม.ย. - 05 พ.ค. 2561 62,900