โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ผู้เข้าชม : 118 ครั้ง

ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ #2

อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก / จัตุรัสแดม ลิเซ่ / ไฮไลท์ สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ / ปารีส หอไอเฟล / ถนนชองเอลิเซ่ / แกลเลอรี่ / ลาฟาแยตต์ / La Vallee Village Outlet / ล่องเรือโบตามุช / รอตเทอร์ดาม / บรูจจ์ / บรัสเซลล์ / อะตอมเมียม / จัตุรัสกรองค์ปลาซ

ราคาเริ่มต้น
39,900
ประเทศ
ยุโรป
ระยะเวลา
7วัน 4คืน
สายการบิน
Emirates
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

- เดินทางสู่เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
- ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล สัญลักษณ์ที่โดดเด่นแห่งเมืองปารีส
- ถ่ายรูปประตูชัยชมทิวทัศน์ของร้านค้าบูติคชั้นนำระดับโลก ที่ตั้งเรียงรายอยู่บนถนนชองเชลิเช ต้นแบบถนนราชดำเนิน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ถ่ายรูปหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด  เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง
- อิสระซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกใน ร้านค้าปลอดภาษี อาทิ เช่น เครื่องสำอาง น้ำหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า
- ล่องเรือบาโตมุช ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Mercure Paris Roissy Charles-De-Gaulle หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
- เดินทางสู่ La Vallee Village Outlet แหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน
- อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
- เดินทางสู่แกลลอเรียลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงปารีส ในย่านโอเปร่าที่คนปารีสชอบเดินช้อปปิ้งกันมากที่สุด
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Mercure Paris Rojssy Charles-De-Gaulle หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางเข้าสู่ เมืองบรูจจ์ เมืองที่ได้รับเลือกให้เป็นเมืองมรดกโลกของยูเนสโกในปี 2000 ของประเทศเบลเยี่ยม
- ชมศาลาว่าการ แบบโกธิค และหอประชุมสงฆ์
- ชมโบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะมีการแห่พระธาตุขึ้นทุกปีในวันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของ เบลเยี่ยม
- ถ่ายรูปกับอะตอมเมียม สัญลักษณ์ที่สำคัญแห่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส์
- ชมจัตุรัสกรองปลาซ จัตุรัสอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก
- ชมรูปปั้นแมนเนเก้นพิส รูปปั้นเจ้าหนูน้อยที่โด่งดัง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Brussels Hotel หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมเมืองเดอะเฮก ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐบาลดัตช์ , อาคารรัฐสภา , ศาลฎีกา และ สภาแห่งรัฐ รวมไปถึงเป็นเมืองที่ประทับของพระราชินี
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมสวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ ตั้งอยู่ที่ชานเมืองลิซเซ่ซึ่งเป็นแหล่งปลูกทิวลิป ที่ใหญ่และสำคัญยิ่งของฮอลแลนด์
- เดินทางต่อสู่เมืองอัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Bedbank Apollo Hotel หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ล่องเรือหลังคากระจก เรือจะล่องไปตามลำคลองของเมือง ชมบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ถูกสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน
- ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงของโลก
- เข้าสู่ย่านใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของ จัตุรัสแดม เขตย่านใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- เดินทางสู่หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์ หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บ้านที่สร้างขึ้นสไตล์บ้านไม้แบบฮอลแลนด์
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

- แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
- เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
20 - 26 มีนาคม 2561 42,900
22 - 28 มีนาคม 2561 39,900
28 มี.ค. - 03 เม.ย. 2561 39,900
30 มี.ค. - 05 เม.ย. 2561 39,900
04 - 10 เมษายน 2561 40,900
10 - 16 เมษายน 2561 49,900
11 - 17 เมษายน 2561 49,900
12 - 18 เมษายน 2561 49,900
20-26 เม.ย. 2561 40,900
26 เม.ย. - 02 พ.ค. 2561 40,900
27 เม.ย. - 03 พ.ค. 2561 40,900
03 - 09 พฤษภาคม 2561 40,900
05 - 11 พฤษภาคม 2561 40,900