โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ผู้เข้าชม : 113 ครั้ง

ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ #1

ปารีส หอไอเฟล / ถนนชองเอลิเซ่ / แกลเลอรี่ / ลาฟาแยตต์ / La Vallee Village Outlet / ล่องเรือโบตามุช / บรูจจ์ / บรัสเซลล์ / อะตอมเมียม / จัตุรัสกรองค์ปลาซ / อัมสเตอร์ดัม / อัมสเตอร์ดัม / ล่องเรือหลังคากระจก / หมู่บ้านกังหันลม Zaanse Schans

ราคาเริ่มต้น
40,900
ประเทศ
ยุโรป
ระยะเวลา
7วัน 4คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- เดินทางสู่เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

ดูไบ – หอไอเฟล – ถนนชองเชลิเช – พีระมิดแก้วหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ล่องเรือบาโตมุช

- เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส
- ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล สัญลักษณ์ที่โดดเด่นแห่งเมืองปารีส
- ถ่ายรูปประตูชัยชมทิวทัศน์ของร้านค้าบูติคชั้นนำระดับโลก ที่ตั้งเรียงรายอยู่บนถนนชองเชลิเช ต้นแบบถนนราชดำเนิน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด  เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง
- อิสระซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกใน ร้านค้าปลอดภาษี อาทิ เช่น เครื่องสำอาง น้ำหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า
- ล่องเรือบาโตมุช ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Mercure Paris Roissy Charles-De-Gaulle หรือเทียบเท่า

La Vallee Village Outlet - แกลลอเรียลาฟาแยตต์

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ La Vallee Village Outlet แหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ง ที่ครบครันด้วยสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย
- อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
- เดินทางสู่แกลลอเรียลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงปารีส ในย่านโอเปร่าที่คนปารีสชอบเดินช้อปปิ้งกันมากที่สุด
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Mercure Paris Rojssy Charles-De-Gaulle หรือเทียบเท่า

เมืองบรูจจ์ – ศาลาว่าการเมือง – หอประชุมสงฆ์ – กรุงบรัสเซลส์ – อะตอมเมียม – จัตุรัสกรองปลาซ

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางเข้าสู่ เมืองบรูจจ์ เมืองที่ได้รับเลือกให้เป็นเมืองมรดกโลกของยูเนสโกในปี 2000 ของประเทศเบลเยี่ยม
- ชมศาลาว่าการ แบบโกธิค และหอประชุมสงฆ์
- ชมโบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะมีการแห่พระธาตุขึ้นทุกปีในวันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของ เบลเยี่ยม
- ถ่ายรูปกับอะตอมเมียม สัญลักษณ์ที่สำคัญแห่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส์
- ชมจัตุรัสกรองปลาซ จัตุรัสอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก
- ชมรูปปั้นแมนเนเก้นพิส รูปปั้นเจ้าหนูน้อยที่โด่งดัง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Ramada Brussel Woluwe
หรือเทียบเท่า

หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – อัมสเตอร์ดัม

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่หมู่บ้านกีธูร์น หมู่บ้านที่ไม่มีรถ ไม่มีถนน ไม่มีมลพิษ หรือความวุ่นวายใดๆ มีแต่ลำคลองน้ำใส เรือพายลำน้อย มีคลองขนาดเล็กที่มีความยาวกว่า  7.5 กิโลเมตร แทรกตัวไปทั่วหมู่บ้านมีสะพานไม้ทรงสวยเพื่อใช้เป็นทางเดินติดต่อกันภายในหมู่บ้านกว่า 180 สะพาน ชาวบ้านที่นี้ใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางสัญจรเท่านั้น ไม่เว้นแม้แต่บุรุษไปรษณีย์ก็ต้องพายเรือส่งไปรษณีย์เช่นกัน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น บ้านแต่ละหลังมีการออกแบบ และตกแต่งให้เป็นกระท่อมสไตล์ตะวันตกที่แสนน่ารักอบอุ่น กลายเป็นเอกลักษณ์ที่แสนมีเสน่ห์ของหมู่บ้านกีย์ฮรอน
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Hyatt Amsterdam Airport หรือเทียบเท่า

 อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - จัตุรัสแดม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - สนามบิน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองอัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก เรือจะล่องไปตามลำคลองของเมือง ชมบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ถูกสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ
- ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงของโลก อิสระเลือกซื้อหรือชมเพชร คุณภาพและราคาไม่แพง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เข้าสู่ย่านใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของจัตุรัสแดม  เขตย่านใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัส
- เดินทางสู่หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์ หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย

ดูไบ - กรุงเทพฯ

- แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
- เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
23 - 29 พฤษภาคม 2561 40,900
13 - 19 มิถุนายน 2561 40,900
27 มิ.ย. - 03 ก.ค. 2561 40,900
18 - 24 กรกฎาคม 2561 42,900
24 - 30 กรกฎาคม 2561 42,900
07 - 13 สิงหาคม 2561 42,900