โปรแกรมทัวร์ตุรกี

ผู้เข้าชม : 134 ครั้ง

Hilight Turkey ทัวร์ตุรกี

เมืองอิสตันบูลเมืองสำคัญอันดับ1ของตุรกี / ชมฮิปโปโดม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย / ชื่นชมความงามพระราชวังทอปกาปี / พระราชวังโดลมาบาห์เช / เยือนเมืองบูร์ซา ชมมัสยิด Grand Mosque / ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา / ชมปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) - ชมระบำหน้าท้อง Belly dance การแสดงอันลือชื่อของตุรกี / เยือนเมืองคัปปาโดเกีย ชื่นชมความงามดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า / เยือนเมืองเกอเรเม เมืองคอนย่า และเมืองหลวงอังการา

ราคาเริ่มต้น
29,998
ประเทศ
ตุรกี
ระยะเวลา
8วัน 5คืน
สายการบิน
Turkish Airlines
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- ออกเดินทางสู่ท่าอาศยานอตาเติร์ก ประเทศตุรกี

- เดินทางสู่เมืองอิสตันบูล
- รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- ชมฮิปโปโดม เมื่อ ค.ศ.203 ใช้เป็นสนามแข่งม้าและแข่งรถศึก
- ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง
- ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย ปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
- ชมอ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ซึ่งเป็นอุโมงค์เก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครอิสตันบูล
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- ชมพระราชวังทอปกาปี ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมัน
- ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช ชมโคมไฟระย้าขนาดใหญ่น้ำหนักถึง 4.5 ตัน เครื่องแก้วเจียระไน และพรมทอผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- พักที่ Ramada Encore Bayrampasa หรือระดับใกล้เคียงกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมความงามของ มัสยิดเก่าแก่ Bursa Grand Mosque ภายในจะพบกับผลงานอันละเอียดอ่อน และประณีตของงานกระเบื้องประดับที่มีสีสันลวดรายที่ละเอียด
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
- ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา 
- เดินทางสู่เมืองอิซเมียร์ Izmir
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
- พักที่ Armis Hotel Izmir หรือระดับใกล้เคียงกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของนครเอฟฟิซุส สร้างสมัยกรีกโบราณ
- เดินทางสู่บ้านพระแม่มารี เชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้
- ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- เดินทางสู่เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale
- ชมปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาล่ หน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างน้ำ เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน้ำตกแช่แข็ง
- ชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- พักที่ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองคอนย่า
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- เดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย
- แวะถ่ายรูป คาราวานสไลน์ ที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี
- ชมนครใต้ดินชาดัค เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่างทั้งห้อง โถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอมอาหาร ฯลฯ
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม
- ชมระบำหน้าท้อง และการแสดงพื้นเมืองต่างๆของตุรกีอันลือชื่อ
- พักที่ Gold Yildirim Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หากต้องการขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.00 น.เพื่อชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
- เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- เดินทางสู่คัปปาโดเกีย ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็นเวลาหลายล้านปี
- เข้าชมบ้านชนพื้นเมือง Local Cave House ของชาวพื้นเมือง Cappadocia พร้อมดื่มชา กาแฟ
- เดินทางชม โรงงานทอพรม, โรงงานเซรามิค, และร้านจิวเวอร์รี่ อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่กรุงอังการา
- ระหว่างทางแวะเที่ยวชมความสวยงามของทะเลสาบเกลือ
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- พักที่ Turist Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่กรุงอิสตันบูล
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
- ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำเข้ากับทะเลมาร์มาร่า เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทาง
- ช้อปปิ้ง Candy Shop และ ตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
- เดินทางสู่ท่าอากาศยานอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล

- ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง
ราคา
25 – 01 กุมภาพันธ์ 2561 29,998
04 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 29,998
18 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 31,998
05 – 12 มีนาคม 2561 32,998
22 – 29 เมษายน 2561 32,998