โปรแกรมทัวร์เวียดนาม

ผู้เข้าชม : 103 ครั้ง

DELIGHT SOUTH VIETNAM #2

สัมผัสโฮจิมินท์ซิตี้ เมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม / ผจญภัยในทะเลทรายขาว และทะเลทรายแดง ของเวียดนามที่มุยเน่ / นั่งกระเช้าไฟฟ้าสัมผัสอากาศเย็น และความโรแมนติกที่เมืองดาลัท / ชมความงามของแกรนด์แคนย่อนเวียดนาม ช้อปปิ้งในตลาดเบ๋นถั่น / ล่องเรือทานอาหารค่ำกลางแม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้าน / พิเศษ!!! ของสมนาคุณ (ถุงผ้ารักษ์โลก / พัด / หมวก)

ราคาเริ่มต้น
11,888
ประเทศ
เวียดนาม
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง
- เหินฟ้าสู่เมืองโฮจิมินท์ 
- เดินทางถึงสนามบิน TAN SON NHAT นครโฮจิมินท์ประเทศเวียดนาม 
- เดินทางสู่พิพิธภัณฑ์สงคราม สร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงการประกาศอิสรภาพและการรวมชาติของชาวเวียดนาม
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ออกเดินทางสู่เมืองดาลัท เมืองที่แสนโรแมนติก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น หุบเขาแห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธ์ 
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตาคาร
- เดินเล่นตลาดไนท์เมืองดาลัท เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก และชิมอาหารพื้นเมืองตามอัธยาศัย
- พักที่ MAI VANG HOTEL / VIETSO PETRO HOTEL ระดับ 3 ดาว  หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางชม CRAZY HOUSE บ้านหน้าตาแปลกประหลาด โดยศิลปินชาวเวียดนาม ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดัง
- เดินทางสู่พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ ของจักรพรรดิเบ๋าได่ ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดท้าย ที่สร้างขึ้นในสมัยเลืองอำนาจของฝรั่งเศส
- ชมวัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ
- เดินทางสู่ สวนดอกไม้ สัมผัสดอกไม้เมืองหนาว ที่อวดโฉม รูปทรง และสีสันแปลกตา ล้วนแต่เป็นสายพันธุ์ที่มาจากยุโรปเป็นส่วนใหญ่
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ หุบเขาแห่งความรัก อยู่ทางทิศเหนือของทะเลสาบมาฮวาง หรือที่ชาวเวียดนามเรียกกันว่าทุงหลุงติงห์เฉียว
- เดินทางสู่ น้ำตก DATANLA ซึ่งเป็นน้ำตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม และพิเศษทุกท่านจะได้นั่ง ROLLER COASTER ลงไปชมน้ำตก
- ออกเดินทางสู่เมืองมุยเน่
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ TIEN DUONG RESORT / THAI HOA RESORT ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ ทะเลทรายขาว อิสระกับการถ่ายรูปหรือเลือกใช้บริการกิจกรรม สไลด์เอดร์บนทะเลทราย, ขับรถATVตะลุยทราย, หรือนั่งรถจิ๊บชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทราย (ราคานี้ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ)
- ชมทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกว้า
- เดินทางสู่ซุนเทียน มีลักษณะคล้ายแพะเมืองผีหรือเสาหินนาน้อยของเมืองไทย แต่แปลกตรงที่มีลำธารระหว่างกลาง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ท่าเรือมุยเน่ บริเวณจุดชมวิว ทุกท่านจะได้พบกับเรือกระด้งหรือเรือประมงของชาวเวียดนามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนับร้อยๆลำสุดลูกหูลูกตา
- เดินทางกลับสู่เมืองโฮจิมินท์
- ลงเรือ Bên Nghé Cruise ล่องเรือไปตามแม่น้ำไซง่อน ตลอดเส้นทางท่านจะได้อิ่มอร่อยไปกับบุฟเฟต์อาหารค่ำสไตล์เวียดนามและเพลิดเพลินไปกับดนตรีสดแนวโฟล์กและการเต้นรำพื้นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและมรดกที่เป็นเอกลักษณ์ของเวียดนาม
- พิเศษ !! บริการอาหารค่ำ บนเรือล่องแม่น้ำไซง่อน
- พักที่ HOANG PHU GIA HOTEL / SEN VIET HOTEL ระดับ 3 ดาว  หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เที่ยวชม ทำเนียบรัฐบาล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห์ ทำเนียบของอดีตประธานาธิบดี ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วย
- เดินทางผ่านย่าน ไชน่าทาวน์ ชมวิธีชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวจีนในเวียดนาม
- ชมวัดเทียนหาว วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ที่สร้างอุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร BUFFET PALACE
- ชมโบสถ์นอร์ทเทอดาม ใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน
- ชมไปรษณีย์กลาง ที่ยังคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดั้งเดิม สามารถส่งไปรษณีย์กลับมายังประเทศไทยเพื่อเป็นของที่ละลึกได้
- เดินทางสู่ ตลาดเบ๋นถั่น ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอจิมินห์ เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีอายุเกือบร้อยปี ที่นี้มีสินค้าสารพัดชนิดทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้านำเข้าของที่ระลึก
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
04 – 07 มกราคม 2561 11,888
11 – 14 มกราคม 2561 11,888
18 – 21 มกราคม 2561 11,888
25 – 28 มกราคม 2561 11,888
01 – 04 กุมภาพันธ์ 2561 11,888
08 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 11,888
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 12,888