โปรแกรมทัวร์เวียดนาม

ผู้เข้าชม : 19 ครั้ง

UNIQUE DALAT MUINE #2

ทะเลทรายขาว และแดง / Fairy Stream / Crazy House / Dalat Flower Gradens / วัดตั๊กลัม / พระราชวังฤดูร้อน / ไปรษณีย์กลาง / โบสถ์นอร์ทเทอดาม / ช้อปปิ้งตลาดเบ๋นถัน / ขับ Roller Coaster ชมน้ำดาตันลา / นั่ง Cable Car ชมวิวเมืองดาลัท / แถมฟรี ถุงผ้า+พัด+หมวก

ราคาเริ่มต้น
12,888
ประเทศ
เวียดนาม
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
VietJet Air
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
- เหิรฟ้าสู่เมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม
- อาหารกลางวัน BANH MI (ขนมปังสไตล์เวียดนามบริการบนรถ)
- เดินทางสู่เมืองมุยเน่
- อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ PEACE RESORT / THAI HOA RESORT / OCEAN FRONT HOTEL หรือเทียบเท่า

- อาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ทะเลทรายขาว ด้อิสระกับการถ่ายรูป หรือเลือกใช้บริการกิจกรรมรถจิ๊บชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทราย
- ชมทะเลทรายแดง ที่กิดจากการรวมตัวของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกว้าง
- เดินทางสู่ซุนเทียน มีลักษณะคล้ายแพะเมือง ผีหรือเสาหินนาน้อยของเมืองไทย แต่แปลกตรงที่มีลำธารระหว่างกลาง
- อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ท่าเรือมุยเน่ พบกับเรือกระด้งหรือเรือประมง ของชาวเวียดนามที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะนับร้อยๆลำสุดลูกหูลูกตา
- เดินทางสู่เมืองดาลัด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหุบเขาแห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธุ์
- อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- หลังจากรับประทานอาหาร เดินเล่นตลาดกลางคืน NIGHT MARKET เมืองดาลัด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก และชิมอาหารพื้นเมืองตามอัธยาศัย
- พักที่ LA SAPINETTE / RIVER PRINCE HOTEL / KINGS HOTEL หรือเทียบเท่า

- อาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชม DALAT FLOWER GRADENS หรือ สวนดอกไม้เมืองหนาว ที่ได้ทำการรวบรวมไว้ อย่างมากมายทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้ ที่มีมากมาย
- ชม CRAZY HOUSE บ้านหน้าตาแปลกประหลาด ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดัง เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป และเดินตามทางจากบันไดด้านล่าง จนขึ้นไปบนหลังคาได้เลย
- เดินทางสู่พระราชวังฤดูร้อน ของจักรพรรดิเบ๋าได่ ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนาม
- อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่น้ำตก DATANLA ซึ่งเป็นน้ำตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม
- นั่งรถราง ROLLER COASTER ลงไปชมน้ำตก ประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่ควรพลาด
- นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูง
- ชมวัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซนแบบญี่ปุ่น ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ
- อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ LA SAPINETTE / RIVER PRINCE HOTEL / KINGS HOTEL หรือเทียบเท่า

- อาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมไปรษณีย์กลาง สามารถส่งไปรษณีย์กลับมายังประเทศไทยเพื่อเป็ นของที่ละลึกได้
- โบสถ์นอร์ทเทอดาม ใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศที่ เป็นคริสต์ศาสนิกชน
- อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์..กว่า 30 ชนิด)
- ตลาดเบ๋นถั่น ใจกลางเมืองโฮจิมินห์ เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีอายุเกือบร้อยปี
- เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
12 – 15 มกราคม 2561 12,888
19 – 22 มกราคม 2561 12,888
25 – 28 มกราคม 2561 13,888
26 – 29 มกราคม 2561 13,888
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 13,888
09 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 13,888
01 – 04 มีนาคม 2561 12,888
09 – 12 มีนาคม 2561 12,888
16 – 19 มีนาคม 2561 13,888
23 – 26 มีนาคม 2561 13,888
30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2561 13,888
06 – 09 เมษายน 2561 14,888
12 – 15 เมษายน 2561 15,888
13 – 16 เมษายน 2561 15,888
14 – 17 เมษายน 2561 15,888