โปรแกรมทัวร์เวียดนาม

ผู้เข้าชม : 86 ครั้ง

FLORA FRESH DALAT NHATRANG

ชมศิลปะฮินดู เจดีย์ไพนากา / ช้อปปิ้งตลาดญาจาง, ดาลัทไนท์มาเก็ต / Crazy House / นั่งกระเช้าชมวิวเมืองดาลัท / ไหว้พระวัดตั๊กลัม / พระราชวังฤดูร้อน / สถานีรถไฟเก่า / พิเศษ!! ขับ Roller Caoster ชมน้ำตกดาตันลา / แถมฟรี ถุงผ้า+พัก+หมวก

ราคาเริ่มต้น
11,888
ประเทศ
เวียดนาม
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- เหินฟ้าสู่เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคาร
- เดินทางสู่เมืองญาจาง ระหว่างชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของประเทศเวียดนาม
- ชมวัดลองเซิน สักการะองค์พระหยกสีขาว ที่ซึ่งเป็นองค์พระที่ใหญ่ที่สุดของ เมืองญาตราง
- ชมวัดโพนากาจาม ถูกสร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 8 ถึง 11 โดย ชาวจามผู้เคยครองที่ราบทางตอนกลางของเวียดนาม
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- ช้อปปิ้งตลาดญาจาง เพลิดเพลินดื่มด่ำช้อปปิ้ง ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองญาจาง
- พักที่ HAPPY LIGHT HOTEL NHA TRANG หรือเทียบเท่า

 

- บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- นั่งนกระเช้าข้ามทะเลยาวที่สุด ในโลกข้ามไปยังเกาะวินเพิร์ล แลนด์ เพื่อไปเล่นเครื่องเล่นต่างๆ อยู่บนเกาะ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางกลับสู่เมืองดาลัท หุบเขาแห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธุ์
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- หลังอาหารค่ำ เดินเล่นไนท์มาร์เก็ตเมืองดาลัท เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกและชิมอาหารพื้นเมืองตามอัธยาศัย
- พักที่ LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

- บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่น้ำตก DATANLA ซึ่งเป็นน้ำตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม
- นั่งรถราง ROLLER COASTER ลงไปชมน้ำตก ประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่ควรพลาด
- นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูง
- ชมวัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซนแบบญี่ปุ่น ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ
- เดินทางสู่พระราชวังฤดูร้อน ของจักรพรรดิเบ๋าได่ ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนาม
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชม CRAZY HOUSE บ้านหน้าตาแปลกประหลาด ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดัง เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป และเดินตามทางจากบันไดด้านล่าง จนขึ้นไปบนหลังคาได้เลย
- สถานีรถไฟเก่า แห่งเมืองดาลัด สถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียลส สไตล์กึ่งฝรั่งเศส
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตาคาร
- พักที่ LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

- บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เที่ยวชม DALAT FLOWER GRADENS หรือ สวนดอกไม้เมืองหนาว ที่ได้ทำการรวบรวมไว้อย่างมากมายทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้ ที่มีมากมาย
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ราคา
12 – 15 มกราคม 2561 11,888
19 – 22 มกราคม 2561 11,888
26 – 29 มกราคม 2561 12,888
09 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 12,888
02 – 05 มีนาคม 2561 11,888
09 – 12 มีนาคม 2561 11,888
16 – 19 มีนาคม 2561 12,888