โปรแกรมทัวร์มาเก๊า

ผู้เข้าชม : 589 ครั้ง

EASY LOVELY FLY TO MACAU

สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ / ไหว้ขอพร เจ้าแม่ทับทิม วัดอาม่า / ถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์ St.paul / ชิมทาร์ตไข่ เซนาโด้สแควร์ ศูนย์รวมสินค้ามากมาย / ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของมาเก๊า หอไอเฟล ณ โรงแรม Parisian Hotel / ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า / ช็อปปิ้งของดีแผ่นดินใหญ่ ผ้าไหม หยก บัวหิมะ / ชมวัดผู่โถ่วซือ ไหว้พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ / ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า / พระราชวังหยวนหมิง / โชว์สุดอลังการ โชว์หยวนหมิงหยวน ที่จะบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจีน / พิเศษ!!! เมนูเป๋าฮื้อ และไวน์แดง

ราคาเริ่มต้น
5,900
ประเทศ
มาเก๊า
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ – ช็อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย
- พร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก
- ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า
- อิสระช็อปปิ้งที่ตลาดกงเป๋ย แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่าร้านค้า
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Golden Plam Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองจูไห่

จูไห่ – ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์ – ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหมจีน – ร้านหยก – วัดผุ่ถ่อ – พระราชวังหยวนหมิง – ชมโชว์หยวนหมิงหยวน – พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินางสู่วัดผู่ถ่อ สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต
- เยี่ยมชมร้านบัวหิมะ อันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้
- เยี่ยมชมร้านผ้าไหมจีน ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ช้อปปิ้งร้านหยก สมบัติล้ำค่าของชาวจีนใครได้ครอบครองจะมีสุขภาพแข็งแรงและโชคดี
- ผ่านชมถนนคู่รัก The Lover’s Road ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติก
- ถ่ายรูปคู่กับ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
- เดินทางสู่ พระราชวังหยวนหมิง พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นแทนพระราชวังเก่าหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง
- ชมโชว์สุดอลังการ โชว์หยวนหมิงหยวน ที่จะบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจีนนับตั้งแต่สมัยโบราณ
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเป๋าฮื้อ และไวน์แดง
- พักที่ Golden Plam Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองจูไห่

จูไห่ – มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม – วัดอาม่า – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ –  หหอไอเฟล โรงแรม Parisian –สนามบินนานาชาติมาเก๊า – กรุงเทพฯ
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ ด่านก๋งเป่ย
- เดินทางชมองค์เจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่บริเวณริมทะเล ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวขนาดใหญ่ มีความสวยสดงดงาม
- แวะร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า ร้านค้าใหญ่ที่รวมสิ่งของพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของมาเก๊า
- เดินทางสู่ วัดอาม่า หรือเจ้าแม่ทับทิม ภายในมีหินแกะสลักขนาดใหญ่เป็นรูปเรือสำเภา เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าเจ้าแม่อาม่าขึ้นมายังมาเก๊าเมื่อครั้งอดีต
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ โบสถ์เซนต์ปอล ปัจจุบันเหลือไว้เพียงประตูหน้าและบันไดทางเข้าเพียงเท่านั้น
- ช้อปปิ้ง เซนาโด้สแควร์ ศูนย์รวมสินค้ามากมาย เสื้อผ้าแฟชั่นสุดชิก ลินค้าแบรนด์เนมดังจากทั่วทุกมุมโลก มากกว่า 300 ร้าน
- เดินทางสู่ Parisian โรงแรมระดับ 5 ดาว ถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของมาเก๊า ที่มีความโดดเด่นอย่าง หอไอเฟล
- ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
05 – 07 มกราคม 2561 6,900
12 – 14 มกราคม 2561 8,900
19 – 21 มกราคม 2561 7,900
20 – 22 มกราคม 2561 7,900
26 – 28 มกราคม 2561 8,900
27 – 29 มกราคม 2561 7,900
02 – 04 กุมภาพันธ์ 2561 8,900
03 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 7,900
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 9,900
10 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 10,900
01 – 03 มีนาคม 2561 11,900
09 – 11 มีนาคม 2561 8,900
10 – 12 มีนาคม 2561 7,900
16 – 18 มีนาคม 2561  ̶8̶,̶9̶0̶0̶  5,900
17 – 19 มีนาคม 2561 7,900
24 – 26 มีนาคม 2561 7,900
06 – 08 เมษายน 2561 11,900
07 – 09 เมษายน 2561 11,900
13 – 15 เมษายน 2561 13,900
14 – 16 เมษายน 2561 13,900
20 – 22 เมษายน 2561 8,900
21 – 23 เมษายน 2561 8,900
27 – 29 เมษายน 2561 9,900
28 – 30 เมษายน 2561 9,900
04 – 06 พฤษภาคม 2561 7,900
18 – 20 พฤษภาคม 2561 6,900
25 – 27 พฤษภาคม 2561 7,900
08 – 10 มิถุนายน 2561 6,900
15 – 17 มิถุนายน 2561 7,900
22 – 24 มิถุนายน 2561  ̶7̶,̶9̶0̶0̶  5,900
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561  ̶7̶,̶9̶0̶0̶  5,900