โปรแกรมทัวร์จีน

ผู้เข้าชม : 103 ครั้ง

EASY น่าเลิฟ IN SHANGHAI

ล่องทะเลสาบซีหู / หาดไว่ทาน / ลอดอุโมงค์เลเซอร์ / วัดฉงหยวน / จัตุรัสหยวนหยง / พระใหญ่หลิงซาน / พิเศษ ชิมเมนูไก่ขอทาน+ไก่แดง

ราคาเริ่มต้น
14,999
ประเทศ
จีน
ระยะเวลา
5วัน 4คืน
สายการบิน
Nok Scoot
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง – สนามบินนานกิง
- เหินฟ้าสู่ เมืองนานกิง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ YINMAO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเทียบเท่า

 

นานกิง – ร้านยางพารา – หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
- บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
- ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าจาก ร้านยางพารา
- บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ล่องทะเลสาบซีหู ชมวิวทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
- ชมหมู่บ้านใบชา ซึ่งเป็นชาเขียวที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศจีน ลองชิมชาและซื้อกลับเป็นของฝาก
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูไก่ขอทาน+หมูตงพอ
- อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย เสื้อผ้า กระเป๋า รวมถึงของพื้นเมือง
- พักที่ LIANGAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเทียบเท่า

หังโจว – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – ร้านหยก
- บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
- แวะชมโรงงานผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และโรงงานคน
- บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา
- เดินทางสู่หาดไว่ทาน หรือ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ที่สามารถมองเห็นวิวของหอไข่มุกได้
- ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ที่ตกแต่งด้วยแสงเลเซอร์เป็นรูปต่างๆตลอดระยะทาง
- ชมอัญมณีล้ำค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูไก่แดง
- พักที่ PATTAYA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเทียบเท่า

 

ถนนนานกิง – ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ซูโจว – วัดฉงหยวน – จัตุรัสหยวนหยง
- บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
- ช้อปปิ้งถนนนานกิง ศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้
- บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ลองนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดพิเศษสูตรพิเศษที่มีที่ประเทศจีนเท่านั้น
- ชมวัดฉงหยวน ภายในวัดมีเนื้อที่กว้างใหญ่มาก มีตำหนักและสิ่งก่อสร้างต่างๆมากมาย
- ชมจัตุรัสหยวนหยง เป็นจัตุรัสแห่งเมืองใหม่ที่ชาวต่างชาติมาลงทุนในเมืองซูโจวสร้างได้อย่างสวยงาม
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
- พักที่ JINCHENGJINJIANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเทียบเท่า

 

ซูโจว – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – นานกิง – สนามบินนานกิง - กรุงเทพฯ
- บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
- สักการะพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ ประดิษฐานอยู่ที่เขตเขาม้าริมทะเลสาบไท่หู
- ช้อปปิ้งร้านไข่มุก เลือกซื้อครีมไข่มุกบำรุงผิวที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
- บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางกลับสู่ เมืองนานกิ
- บริการอาหารค่ำ บริการอาหารชุด KFC
- เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
29 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 18,999
13 - 17 มกราคม 2561 14,999
27 - 31 มกราคม 2561 14,999
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 14,999
15 - 19 มีนาคม 2561 14,999