โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

ผู้เข้าชม : 139 ครั้ง

ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ #3

นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน / วัดหวังต้าเซียน ขอพรสุขภาพ / วัดซิหลิน สักการะขอพรเจ้าพ่อแชกงหมิว / เจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ นั่งรถรางขึ้นชม พีคแทรม / ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนดเนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย / ชมแสง สี เสียง A symphony of Lights / อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่นหมุ่น ณ หมู่บ้านชาวประมง / แถมฟรี ชุดบารมี (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)

ราคาเริ่มต้น
16,900
ประเทศ
ฮ่องกง
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Royal Jordanian
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Mongkok Ladies Market

- ออกเดินทางสู่ฮ่องกง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งแห่ง Mongkok Ladies Market
- อิสระอาหารเย็น
- พักที่ Penta Hotel or Regal Riverside หรือเทียบเท่า

วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงมิว - วัดชิหลิน - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม - นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม - ช้อปปิ้งนาธาน - จิมซ่าจุ่ย - A Symphony of Lights 
         
- บริการอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่วัดแชกง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล
- เดินทางสู่วัดชิหลิน เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมและพระโพธิสัตว์ ที่แห่งนี้ได้ สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง
- เยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวอร์รี่”ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอดและแวะชมโรงงานหยก
- บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! อาหารทะเล Lei Yue Mun
- เที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเป็นจุดชมวิวที่คุณจะต้องทึ่งกับความสวยงาม
- เดินทางสู่สถานีพีคแทรม เพื่อโดยสารรถราง ระหว่างเส้นทางท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพของเกาะฮ่องกงและฝั่งเกาลูน
- เดินทางสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทน์เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล
- เดินทางสู่ถนนนาธาน เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
- อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
- ชมโชว์แสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ A Symphony of Lights  งานแสดงแสงสีเสียงถาวรที่ใหญ่ที่สุดในโลก รูปแบบการแสดง คือ ตึกต่างๆ ในฝั่งเกาะฮ่องกง จะเล่นไฟ มีแสงเลเซอร์วิ่งไปมา พร้อมกับดนตรีประกอบการแสดง
- พักที่ Penta Hotel or Regal Riverside หรือเทียบเท่า

สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน - นั่งกระเช้านองปิง - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - กรุงเทพฯ

- บริการอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร
- นั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา
- อิสระให้นมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ อาณาจักรแห่งจินตนาการ
- อิสระอาหารเย็น
- เดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok
- เหิรฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
03 - 05 พฤษภาคม 2561 17,900
10 - 12 พฤษภาคม 2561 16,900
24 - 26 พฤษภาคม 2561 16,900
29 - 31 พฤษภาคม 2561 16,900
07 - 09 มิถุนายน 2561 16,900
14 - 16 มิถุนายน 2561 16,900
28 - 30 มิถุนายน 2561 16,900
12 - 14 กรกฎาคม 2561 17,900
26 - 28 กรกฎาคม 2561 16,900
02 - 04 สิงหาคม 2561 16,900
09 - 11 สิงหาคม 2561 17,900
16 - 18 สิงหาคม 2561 16,900
20 - 22 กันยายน 2561 16,900
27 - 29 กันยายน 2561 16,900
04 - 06 ตุลาคม 2561 17,900
11 - 13 ตุลาคม 2561 17,900
18 - 20 ตุลาคม 2561 17,900