โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย

ผู้เข้าชม : 64 ครั้ง

บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี

ชมวัดบนราตัน ● ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารทานาต์ลอต ● ชมการแสดง บาร๊องแดนซ์ที่มีชื่อเสียงของบาหลี ● อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ ชมความงามบรรยกาศของภูเขาไฟอันสวยงาม ● วัดเม็งวี วัดหลวงแห่งราชวงศ์เม็งวี ● ชมบรรยากาศตลาดพื้นเมือวอูบุด ● ชมปราสาทเบซากิห์ วัดที่สวยอันดับ 1 ของบาหลี ● ชมวัดอูลูวาตู วันที่ตั้งอยู่บนสุดปลายหน้าผาที่สูงตะหง่าน ● พิเศษ!! รับประทานอาหารเย็นเมนูอาหารทะเล ณ ชายหาดจิมบาธาน

ราคาเริ่มต้น
14,900
ประเทศ
อินโดนีเซีย
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
Thai Lion Air
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพ - บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดอูลูวาตู - สวนวิษณุ - หาดจิมบารัน
- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง
- ออกเดินทางสู่เกาะบาหลี มีบริการอาหารร้อนบนเครื่องเสริฟพร้อมน้ำดื่ม 1 ขวด
- เดินทางถึง สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
- เดินทางสู่ย่านคูต้า ที่สวยงาม ที่นี่ยังเพียบพร้อมไปด้วยบาร์ ผับ ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าต่างๆ
- ผ่านชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางลงไปทางใต้สุดของเกาะเพื่อเยี่ยมชมวัดอูลูวาตู หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในบาหลีที่ถูกสร้างขึ้นตรงส่วยปรายของหน้าผาขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตูสูงตระหง่านเหนือมหาสมุทรอินเดีย
- ชมสวนวิษณุ สวนวัฒนธรรมบาหลีที่มีรูปปั้นของพระวิษณุและนก อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญ โปรเจคใหญ่ของทางอินโดนีเซีย
- รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบาราน พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล
- พักที่ Casa Ganesa hotel / Tunjung Mas Bungalows หรือเทียบเท่า

ชมการแสดงบาร็อง - หมู่บ้านคินตามณี - บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันพร้อมชมวิวภูเขาไฟบาตูร์ - ชิมกระแฟขี้ชะมด - วัดเทมภัคสิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - ปุราเบซากิห์
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม
- ชมการแสดงบาร๊องแดนซ์ เป็นการแสดงระบำพื้นบ้าน มีทั้งหมด 5 องก์ เป็นการแสดงการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่ว
- เดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามณี รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบาตูร์ที่หมู่บ้านแห่งนี้
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม
- เยี่ยมชมไร่กาแฟที่มีชื่อเสียงของบาหลี Coffee Plantation “Luwak Coffee” หรือ “กาแฟขี้ชะมด” ที่เป็นของดีมีชื่อประจำเกาะ
- เดินทางสู่วัดน้ำพุศักสิทธิ์ หรือคนไทยเรียกติดปากว่าวัดเทมภัคสิริงค์ ภายในวัดมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผุดพรายน้ำขึ้นมา ชาวบาหลีล้วน เคารพบูชาวัดนี้ด้วยเชื่อว่ากำเนิดมาจากพระอินทร์
- ช๊อปปิ้งตลาดปราบเซียน มีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆมากมายให้ได้ใช้ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็นที่มาที่คนไทยตั้งชื่อให้กับตลาดแห่งนี้
- ชมปุราเบซากิห์ วัดที่ใหญ่ที่สุด มีความสวยงามที่สุดอันดับ 1  และสำคัญที่สุดของบาหลี
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Casa Ganesa hotel / Tunjung Mas Bungalows หรือเทียบเท่า

ตลาดเมืองอูบุด - วัดบราตัน - วัดเม็งวี - วัดถ้ำช้าง - วิหารทานาต์ลอต - คูต้า
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม
- เที่ยวชมตลาดเมืองอูบุด สัมผัสบรรยากาศของคนพื่นเมืองที่นี่ ได้เห็นวัฒนธรรม จะมีขายดอกไม้ ทั้งแบบเป็นกลีบ เป็นดอกสดๆ
- เยี่ยมชม วัดบราตัน ตั้งอยู่ตรงกลางของเกาะบาหลี เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมาก ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตัน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เยี่ยมชมวัดเม็งวี ราชเทวสถานแห่งนี้ เคยใช้ในการประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี
- ชมวัดถ้ำช้าง เป็นวัดที่มีสิ่งโดดเด่นอยู่ที่ตัวปากทางเข้าถ้ำมีการแกะสลักเป็นเศียรใหญ่ยักษ์น่ากลัว มือทั้งสองดูราวกับกำลังง้างทางเข้าถ้ำให้แยกออก
- เดินทางสู่วิหารทานาต์ลอต ที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพมากที่สุดของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บนผาหินนอกชายฝั่งในเวิ้งอ่าว อันเกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคลื่น
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ โรงแรมที่พัก Ibis Kuta Hotel หรือเทียบเท่า

คูต้า - ช้อปปิ้งของฝากราคาถูก - กรุงเทพ
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม
- แวะซื้อของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริเวณโกดังขายของที่ระลึกแทบทุกอย่างมารวมไว้ที่นี้ ร้าน Krisnaที่มีชื่อเสียงของบาหลี
- เดินทางสุ่สนามบินงูระห์รัย
- เดินทางกลับกรุงเทพฯ
- เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
08 - 11 ธันวาคม 2560 15,900
15 - 18 ธันวาคม 2560 14,900
22 - 25 ธันวาคม 2560 14,900
29 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 16,900
05 - 08 มกราคม 2561 14,900
12 - 15 มกราคม 2561 14,900
19 - 22 มกราคม 2561 14,900
26 - 29 มกราคม 2561 14,900
02 - 05 กุมภาพันธ์ 2561 14,900
09 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 14,900
16 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 15900
23 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 14,900
01 - 04 มีนาคม 2561 15,900
02 - 05 มีนาคม 2561 15,900
09 - 12 มีนาคม 2561 14,900
16 - 19 มีนาคม 2561 14,900