โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

ผู้เข้าชม : 32 ครั้ง

ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน ● ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต ● นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง ● เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน + หลอวู่ ซิตี้ ● พิเศษ1. เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง ● พิเศษ2. โชว์สุดอลังการ ณ พระราชวังหยวนหมิง

ราคาเริ่มต้น
13,999
ประเทศ
ฮ่องกง
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
Cathay Pacific
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET - เซิ่นเจิ้น
- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX616 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ขึ้น กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา
- นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา
- สัมผัสกับหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย
- อิสระช้อปปิ้งที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL
- เดินทางสู่ เซิ่นเจิ้น โดยรถโค้ช
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ FX HOTEL หรือ HONG LI LAI HOTEL ระดับเดียวกัน


 

เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ช้อปปิ้งที่ หลอหวู่ พบกับสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิ่นเจิ้น ซึ่งคนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทย
- เลือกชม ร้านหยก สินค้าโอท็อปของเมืองจีน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช
- ชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีน ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน
- ชมสวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งเป็นสวนจำลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
- ชมโชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ
- พักที่ JINJAING HOTEL หรือ 365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกัน

ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก
- แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่”จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
- ชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้
- เยี่ยมชม ไข่มุก ซึ่งเป็นไข่มุกน้ำจืดขึ้นชื่อของเมืองจีน
- เดินทางข้ามด่านจูไห่ สู่ มาเก๊า
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ วัดอาม่า เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้มากมาย
- ชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์
- ชมวิหารเซนต์ปอล
- เดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO  เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที่จำลองมาจากฝรั่งเศส
- เยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว สัมผัสบรรยกาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
- เดินทางกลับสู่จูไห่
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง
- พักที่ JINJAING HOTEL หรือ 365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกัน

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่
- นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY
- ชมร้านยาสมุนไพร เป็นสินค้าโอท็อปท้องถิ่นของฮ่องกง
- เยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นำแต่สิ่งดีๆ มาให้
- ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก
- บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ
- เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา *หมายเหตุ
02 - 05 พฤศจิกายน 2560 15,999  
09 - 12 พฤศจิกายน 2560 15,999  
16 - 19 พฤศจิกายน 2560 15,999  
23 - 26 พฤศจิกายน 2560 15,999  
25 - 28 พฤศจิกายน 2560 15,999  
01 - 04 ธันวาคม 2560 17,999  
09 - 12 ธันวาคม 2560 17,999  
14 - 17 ธันวาคม 2560 16,999  
16 - 19 ธันวาคม 2560 16,999  
21 - 24 ธันวาคม 2560 16,999  
30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2561 21,999  
31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2561 21,999 **Bus 1**
31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2561 21,999 **Bus 2**
31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2561 21,999 **Bus 3**
02 - 05 มกราคม 2561 15,999  
06 - 09 มกราคม 2561 15,999  
12 - 15 มกราคม 2561 15,999  
13 - 16 มกราคม 2561 15,999 **Bus 1**
13 - 16 มกราคม 2561 15,999 **Bus 2**
20 - 23 มกราคม 2561 15,999 **Bus 1**
20 - 23 มกราคม 2561 14,999 **Bus 2**
27 - 30 มกราคม 2561 15,999 **Bus 1**
27 - 30 มกราคม 2561 14,999 **Bus 2**
01 - 04 มีนาคม 2561 14,999  
08 - 11 มีนาคม 2561 15,999 **Bus 1**
08 - 11 มีนาคม 2561 14,999 **Bus 2**
10 - 13 มีนาคม 2561 15,999 **Bus 1**
10 - 13 มีนาคม 2561 15,999 **Bus 2**
15 - 18 มีนาคม 2561 15,999  
16 - 19 มีนาคม 2561 15,999  
17 - 20 มีนาคม 2561 15,999  
22 - 25 มีนาคม 2561 14,999  
24 - 27 มีนาคม 2561 15,999 **Bus 1**
24 - 27 มีนาคม 2561 15,999 **Bus 2**