โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

ผู้เข้าชม : 180 ครั้ง

ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

วัดอาม่า / โบสถ์เซนต์ปอล / เวเนเชี่ยน / แก้ชงวัดแชกงหมิว / นมัสการเจ้าแม่กวนอิม Repulse Bay / ช้อปปิ้งถนนนาธาน, หล่อหวู่ / The Parisian / โชว์สุดอลังการหยวนหมิงหยวน / ทานอาหารมื้อพิเสษ เป๋าฮื้อ ไวน์แดง, เป็ดปักกิ่ง

ราคาเริ่มต้น
14,999
ประเทศ
ฮ่องกง
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
Cathay Pacific
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET – เซิ่นเจิ้น
- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX616 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ขึ้น กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา
- นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา
- สัมผัสกับหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย
- อิสระช้อปปิ้งที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL
- เดินทางสู่ เซิ่นเจิ้น โดยรถโค้ช
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ FX HOTEL หรือ HONG LI LAI HOTEL ระดับเดียวกัน


 

เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่  จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ช้อปปิ้งที่ หลอหวู่ พบกับสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิ่นเจิ้น ซึ่งคนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทย
- เลือกชม ร้านหยก สินค้าโอท็อปของเมืองจีน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช
- ชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีน ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน
- ชมสวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งเป็นสวนจำลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
- ชมโชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ
- พักที่ JINJAING HOTEL หรือ 365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกัน

ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม  วัดอาม่า  โบสถ์เซนต์ปอล – ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล  ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก
- แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่”จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
- ชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้
- เยี่ยมชม ไข่มุก ซึ่งเป็นไข่มุกน้ำจืดขึ้นชื่อของเมืองจีน
- เดินทางข้ามด่านจูไห่ สู่ มาเก๊า
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ วัดอาม่า เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้มากมาย
- ชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์
- ชมวิหารเซนต์ปอล
- เดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO  เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที่จำลองมาจากฝรั่งเศส
- เยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว สัมผัสบรรยกาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
- เดินทางกลับสู่จูไห่
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง
- พักที่ JINJAING HOTEL หรือ 365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกัน

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่
- นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY
- ชมร้านยาสมุนไพร เป็นสินค้าโอท็อปท้องถิ่นของฮ่องกง
- เยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นำแต่สิ่งดีๆ มาให้
- ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก
- บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ
- เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
01 – 04 มีนาคม 2561 14,999
15 – 18 มีนาคม 2561 15,999
16 – 19 มีนาคม 2561 15,999
17 – 20 มีนาคม 2561 15,999
07 – 10 เมษายน 2561 17,999
12 – 15 เมษายน 2561 21,999
13 – 16 เมษายน 2561 21,999
21 – 24 เมษายน 2561 16,999
28 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 17,999
04 – 07 พฤษภาคม 2561 15,999
05 – 08 พฤษภาคม 2561 15,999
12 – 15 พฤษภาคม 2561 15,999
18 – 21 พฤษภาคม 2561 15,999
19 – 22 พฤษภาคม 2561 15,999
25 – 28 พฤษภาคม 2561 15,999
26 – 29 พฤษภาคม 2561 15,999
08 – 11 มิถุนายน 2561 14,999
09 – 12 มิถุนายน 2561 14,999
15 – 18 มิถุนายน 2561 15,999
16 - 19 มิถุนายน 2561 15,999
23 – 26 มิถุนายน 2561 15,999
29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561 15,999
30 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2561 15,999
06 – 09 กรกฎาคม 2561 15,999
07 – 10 กรกฎาคม 2561 15,999
13 – 16 กรกฎาคม 2561 15,999
14 – 17 กรกฎาคม 2561 15,999
20 – 23 กรกฎาคม 2561 15,999
21 – 24 กรกฎาคม 2561 15,999
27 – 30 กรกฎาคม 2561 17,999
28 – 31 กรกฎาคม 2561 17,999
03 – 06 สิงหาคม 2561 15,999
04 – 07 สิงหาคม 2561 15,999
10 – 13 สิงหาคม 2561 17,999
11 – 14 สิงหาคม 2561 17,999
17 – 20 สิงหาคม 2561 15,999
18 – 21  สิงหาคม 2561 15,999
24 – 27 สิงหาคม 2561 15,999
25 – 28 สิงหาคม 2561 15,999
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561 15,999
01 – 04 กันยายน 2561 14,999
08 – 11 กันยายน 2561 15,999
14 – 17 กันยายน 2561 15,999
15 – 18 กันยายน 2561 15,999
21 – 24 กันยายน 2561 15,999
22 – 25 กันยายน 2561 15,999
29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2561 15,999
06 – 09 ตุลาคม 2561 14,999
13 – 16 ตุลาคม 2561 17,999
19 – 22 ตุลาคม 2561 16,999
20 – 23 ตุลาคม 2561 16,999
26 – 29 ตุลาคม 2561 16,999
27 – 30 ตุลาคม 2561 16,999