โปรแกรมทัวร์จีน

ผู้เข้าชม : 176 ครั้ง

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกวน้อยซงผิงโกว

ชมความยิ่งใหญ่ ความงาม ความพิเศษ ความแปลก ความลี้ลับ ณ อุทายนซงผิงโกว ★ นั่งกระเช้าชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ 3 ลูกที่ เชื่อว่าเป็นสันหลังมังกร ★ ชมพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ★ ชมมรดกโลกประเภทมรดกวัฒนธรรมมืองตูเจียงเยี่ยน ★ ชมความน่ารักของหมีแพนด้าที่ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ★ ชมการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

ราคาเริ่มต้น
27,900
ประเทศ
จีน
ระยะเวลา
6วัน 5คืน
สายการบิน
Thai Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - เฉิงตู - เม่าเสี้ยน
- พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- ออกเดินทางสู่เมืองเฉิงตู
- ถึงท่าอากาศยานเฉิงตู
- เดินทางสู่เมืองเม่าเสี้ยน
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ XI QIANG HOMELAND HOTEL OR SAME

อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี่) - หมู่บ้านชนเผ่าเซียง
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
- เดินทางสู่อุทายนซงผิงโกว ชมความยิ่งใหญ่ ความงาม ความพิเศษ ความแปลก ความลี้ลับ อยู่ใน 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทัศน์ 
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมหมู่บ้านชาวเซียง สัมผัสความเป็นอยู่ และสิ่งปลุกสร้างของชาวเซียง
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ XI QIANG HOMELAND HOTEL OR SAME

เม่าเสี้ยน - ต๋ากู่ปิงชวน - อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ (กระเช้า) - เม่าเสี้ยน
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
- เดินทางสู่อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย “ต๋ากู่ปิงชวน” อุทยานสมบัติทางธรรมชาติที่ล้ำค่า ที่มีความงามไม่แพ้อุทยานและทะเลสาบที่ใดๆ
- นั่งกระเช้าชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ 3 ลูกที่ เชื่อว่าเป็นสันหลังมังกรที่มีความงดงาม ฉากเบื้องหน้าเป็นภูเขาที่สูงชันตัดกับท้องฟ้าที่มีสีฟ้าครามสดใส
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางกลับเข้าสู่เมืองเม่าเสี้ยน
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ XI QIANG HOMELAND HOTEL OR SAME

เม่าเสี้ยน - เวิ่นชวน - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ตูเจียงเยี่ยน - เขื่อนตูเจียงเยี่ยน
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองเวิ่นชวน  ชมพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี 2008
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองตูเจียงเยี่ยน ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกประเภทมรดกวัฒนธรรม
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ MINGSHENG TIMES HOTEL OR SAME

ตูเจียงเยี่ยน - เฉิงตู - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่) - ร้านผ้าไหม - ร้านนวดฝ่าเท้า - ถนนคนเดินซุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
- เดินทางกลับสู่เมืองเฉิงตู สัมผัสธรรมชาติอันงดงามระหว่างการเดินทาง
- เดินทางสู่ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า ที่หมีแพนด้ากว่า 20 ตัว 
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- แวะชมร้านผ้าไหม  สินค้า OTOP ของจีน
- ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ  นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร
- ช้อปปิ้งต่อที่ย่านถนนคนเดินชวนซีลู่ ซึ่งเป็นย่านวัยรุ่น และขายสินค้าที่ทันสมัยเป็นถนนที่ปิดไม่ไห้รถสามารถวิ่งผ่านได้
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- ชมการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน
- พักที่  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME

ร้านหมอนยางพารา - ร้านหยก - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ - เฉิงตู - กรุงเทพฯ
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
- เดินทางสู่ร้านยางพารา เลือกซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพ
- แวะชมหยก สินค้าที่มีชื่อเสียงของจีน
- เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งถนนโบราณจิ่งหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่สนามบิน
- ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ
- เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
14 - 19 ตุลาคม 2560 33,900
18 - 23 ตุลาคม 2560 33,900
19 - 24 ตุลาคม 2560 33,900
20 - 25 ตุลาคม 2560 33,900
21 - 26 ตุลาคม 2560 33,900
23 - 28 ตุลาคม 2560 33,900
02 - 07 พฤศจิกายน 2560 28,900
03 - 08 พฤศจิกายน 2560 28,900
05 - 10 พฤศจิกายน 2560 28,900
14 - 19 พฤศจิกายน 2560 27,900
21 - 26 พฤศจิกายน 2560 27,900
07 - 12 พฤศจิกายน 2560 27,900
19 - 24 ธันวาคม 2560 27,900
27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2561  32,900
28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2561 32,900
29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2561 32,900
30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 2561 32,900