โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย

ผู้เข้าชม : 120 ครั้ง

สวัสดี..บาหลี

ชมวัดบราตัน ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเลสาบบราตัน ★ ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารทานาต์ลอต ★ ชมการแสดงบาร๊องแดนซ์ ที่มีชื่อเสียงของบาหลี ★ วัดเทมภัคสิริงค์ หรือที่คนไทยเรียกว่า วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ★ ช๊อปปิ้งต่อราคาที่ ตลาดปราบเซียน ★ ทานบุฟเฟ่ต์ ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม ★ ชมปุราเบซากิห์ วัดที่สวยอันดับ 1 ของบาหลี ★ ชมวัดอูลูวาตู วัดที่ตั้งอย่บนลุดปลายหน้าผาที่สูงตระหง่าน ★ พิเศษ!! รับประทานอาหารเย็นเมนูทะเล ณ ชายหาดจิมบาราน ★ แถมฟรี เสื้อยืด+ถุงผ้า+ร่ม+พัด

ราคาเริ่มต้น
13,900
ประเทศ
อินโดนีเซีย
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Thai Lion Air
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพ - บาหลี - คูต้า - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดบราตัน - วิหารทานาห์ลอต
- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง 
- ออกเดินทางสู่เกาะบาหลี
- เดินทางถึง สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
- เดินทางสู่ย่านคูต้า ทะเลหาดคูต้าที่ยังเพียบพร้อมไปด้วยบาร์ ผับ ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าต่างๆ
- ผ่านชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี เป็นรูปของรถศึกเทียมม้าประมาณ 6 ตัว อนุสาวรีย์นั้นเป็นสีขาว
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร คูต้าพลาซ่า
- เยี่ยมชมวัดบราตัน เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตัน และด้านหลังของวัดจะเป็นวิวของภูเขาไฟ
- เดินทางสู่วิหารทานาต์ลอต ที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพมากที่สุดของเกาะบาหลี วิหารนี้ตั้งอยู่บนผาหินนอกชายฝั่งในเวิ้งอ่าว อันเกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคลื่น
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ โรงแรมที่พักระดับ Park Regis  Kuta Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

ชมการแสดงบาร็องแดนซ์ - วัดเทมภัคสิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามณี - รับประทานอาหารพร้อมชมวิวภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาร์ตู - Coffee Plantation - วัดเบซากิห์ - ชายหาดจิมบารัน 
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม
- ชมการแสดงบาร๊องแดนซ์ ที่มีชื่อเสียงของบาหลีเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานของการต่อสู้ระหว่างความชั่วกับความดี
- เดินทางมาถึงวัดน้ำพุศักสิทธิ์ หรือคนไทยเรียกติดปากว่า วัดเทมภัคสิริงค์  ภายในวัดมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผุดพรายน้ำขึ้นมา ชาวบาหลีล้วน เคารพบูชาวัดนี้ด้วยเชื่อว่ากำเนิดมาจากพระอินทร์
- ช๊อปปิ้งที่ตลาดปราบเซียน มีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆ มากมายใหได้ใช้ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็นที่มาที่คนไทยตั้งชื่อให้กับตลาดแห่งนี้
- เดินทางสู่บ้านคินตามณี เป็นหมู่บ้าน ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึ่งท่านจะได้รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบาตูร์
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม
- เยี่ยมชมไร่กาแฟที่มีชื่อเสียงของบาหลี Coffee Plantation ชมการทำกาแฟด้วยวิธีการดั้งเดิมโดยเฉพาะกาแฟที่ที่ชื่อว่า กาแฟจากขี้ชะมด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นกาแฟที่หอมที่สุด
- ชมปุราเบซากิห์ หรือนิยมเรียกกันอีกชื่อว่าวัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากิห์ วัดที่ใหญ่ที่สุด มีความสวยงามที่สุดอันดับ 1  และสำคัญที่สุดของบาหลี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจำนวนมาก
- รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบาราน พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล ของสดสดที่จับจากชาวประมงจากหมู่บ้านพร้อมชมความงดงามของชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ในยามเย็น

วัดอูลูวาตุ - ช้อปปิ้งของฝากราคาถูก - กรุงเทพ
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม
- เดินทางลงไปทางใต้สุดของเกาะเพื่อเยี่ยมชมวัดอูลูวาตู วัดที่ตั้งอยู่บนสุดปลายหน้าผาที่สูงตระหง่านเหนือมหาสมุทรอินเดีย เป็นวัดหลักประจำท้องทะเลที่ชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา
- แวะซื้อของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริเวณโกดังขายของที่ระลึกแทบทุกอย่างมารวมไว้ที่นี้ ร้าน Krisna ที่มีชื่อเสียงของบาหลี
- เดินทางสู่ สนามบินงูระห์รัย
- ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
- เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
18 - 20 พฤศจิกายน 2560 13,900
02 - 04 ธันวาคม 2560 14,900
09 - 11 ธันวาคม 2560 16,900
23 - 25 ธันวาคม 2560 14,900
30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2561 16,900
13 - 15 มกราคม 2561 14,900
27 - 29 มกราคม 2561 14,900
03 - 05 กุมภาพันธ์ 2561 14,900
10 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 14,900
10 - 12 มีนาคม 2561 14,900