โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

ผู้เข้าชม : 148 ครั้ง

ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า #2

เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน ★ ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต ★ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง ★ เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน + หลอวู่ ซิตี้ ★ เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง ★ โชว์สุดอลังการ ณ พระราชวังหยวนหมิง

ราคาเริ่มต้น
13,999
ประเทศ
ฮ่องกง
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
HongKong Airlines
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้น
-
 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่สถานี TUNG CHUNG
- ขึ้นกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา
- นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตัน
- สัมผัสกับหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง เที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ FX HOTEL หรือ HONG LI LAI HOTEL ระดับเดียวกัน

เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่  จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
- ช้อปปิ้งที่ หลอหวู่ พบกับสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิ่นเจิ้น ซึ่งคนไทยรู้จัก ในนามมาบุญครองเมืองไทย
- เลือกชมร้านหยก สินค้าโอท็อปของเมืองจีน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองจูไห่
- แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีน ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน
- ชมสวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งเป็นสวนจำลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
- ชมโชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ
- พักที่ JINJAING HOTEL หรือ 365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกัน

ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม  วัดอาม่า  โบสถ์เซนต์ปอล – ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล  ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

- ชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก
- แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล
- ชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้
- เยี่ยมชมไข่มุก ซึ่งเป็นไข่มุกน้ำจืดขึ้นชื่อของเมืองจีน
- เดินทางข้ามด่านจูไห่สู่ มาเก๊า
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่วัดอาม่า เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้มากมาย
- ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ 
- ชมวิหารเซนต์ปอล โบสถ์ถูกทำลายจนเหลือแต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก 
- เดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที่จำลองมาจากฝรั่งเศส
- เยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU สัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง
- เดินทางกลับสู่จูไห่
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง
- พักที่ JINJAING HOTEL หรือ 365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกัน

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่
- นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY
- ชม ร้านยาสมุนไพร เป็นสินค้าโอท็อปท้องถิ่นของฮ่องกง ชมยาจีน ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค
- เยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นำแต่สิ่งดีๆ มาให้ 
- เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก 
- บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ
- เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
07 - 10 กันยายน 2560 13,999
14 - 17 กันยายน 2560 13,999
21 - 24 กันยายน 2560 13,999
09 - 12 พฤศจิกายน 2560 14,999
10 - 13 พฤศจิกายน 2560 14,999
16 - 19 พฤศจิกายน 2560 14,999
17 - 20 พฤศจิกายน 2560 14,999
23 - 27 พฤศจิกายน 2560 14,999
24 - 27 พฤศจิกายน 2560 14,999
30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2560 14,999
07 - 10 ธันวาคม 2560 14,999
08 - 11 ธันวาคม 2560 16,999
15 - 18 ธันวาคม 2560 14,999
21 - 24 ธันวาคม 2560 14,999
12 - 15 มกราคม 2561 14,999
18 - 21 มกราคม 2561 14,999
19 - 22 มกราคม 2561 14,999
26 - 29 มกราคม 2561 14,999
01 - 04 กุมภาพันธ์ 2561 14,999
02 - 05 กุมภาพันธ์ 2561 14,999
09 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 14,999
15 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 14,999
16 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 14,999
02 - 05 มีนาคม 2561 14,999
08 - 11 มีนาคม 2561 14,999
09 - 12 มีนาคม 2561 14,999
15 - 18 มีนาคม 2561 14,999
16 - 19 มีนาคม 2561 14,999
23 - 26 มีนาคม 2561 14,999
30 มี.ค. - 02 เม.ย. 2561 14,999