โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

ผู้เข้าชม : 154 ครั้ง

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม #3

ขอพรเจ้าแม่กวนอิม / ข้ามสะพานต่ออายุ ณ หาดรีพลัสเบย์ / ขึ้นกระเช้านองปิง 360ํ นมัสการพระใหญ่ลันเตา ณ วัดโป่วหลิน / สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว / เต็มอิ่มกับเครื่องเล่น โซนใหม่ I Ronman

ราคาเริ่มต้น
19,900
ประเทศ
ฮ่องกง
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Cathay Pacific
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet - A Symphony of Lights
- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่สถานี TUNG CHUNG
- ขึ้นกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา
- นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา....องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตัน
- อิสระช้อปปิ้ง ที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- ชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน  การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก
- พักที่ PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL หรือเทียบเท่า

ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรแห่งจินตนาการ ประกอบด้วยพื้นที่ 7 ส่วน ได้แก่
          เมนสตรีท-ยูเอสเอ
          แอดเวนเจอร์แลนด์
          แฟนตาซีแลนด์
          ทูมอร์โรว์แลนด์
          ทอย สตอรี่ แลนด์
          กริซลีย์ กัลช์ และ
          มิสทิค พอยท์
          และพบกับเครื่องเล่นใหม่อย่าง I RONMAN Experience
- อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL หรือเทียบเท่า

นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรียพีค - รี พลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ด้วยติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุ้ง, ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก เป็นต้น
- นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขา  VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น
- เยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย
- ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY
- ชมร้านยาสมุนไพร เป็นสินค้าโอท๊อปท้องถิ่นของฮ่องกง ชมยาจีน ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค
- เดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นำแต่สิ่งดีๆ มาให้ 
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE
- เดินทางสู่สนามบิน
- บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ
- เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง BUS ราคา
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561   19,900
31 มี.ค. – 02 เม.ย. 2561   19,900
12 – 14 เมษายน 2561   26,900
13 – 15 เมษายน 2561   26,900
14 – 16 เมษายน 2561 1 26,900
14 – 16 เมษายน 2561 2 26,900
15 - 17 เมษายน 2561   25,900
21 – 23 เมษายน 2561 1 19,900
21 – 23 เมษายน 2561 2 19,900
27 – 29 เมษายน 2561 1 21,900
27 – 29 เมษายน 2561 2 21,900
27 – 29 เมษายน 2561 3 21,900
28 – 30 เมษายน 2561 1 21,900
28 – 30 เมษายน 2561 2 21,900
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561   21,900
04 – 06 พฤษภาคม 2561 1 19,900
04 – 06 พฤษภาคม 2561 2 19,900
05 – 07 พฤษภาคม 2561 1 19,900
05 – 07 พฤษภาคม 2561 2 19,900
11 – 13 พฤษภาคม 2561 1 19,900
11 – 13 พฤษภาคม 2561 2 19,900
12 – 14 พฤษภาคม 2561 1 19,900
12 – 14 พฤษภาคม 2561 2 19,900
18 – 20 พฤษภาคม 2561 1 19,900
18 – 20 พฤษภาคม 2561 2 19,900
19 – 21 พฤษภาคม 2561   19,900
25 – 27 พฤษภาคม 2561 1 19,900
25 – 27 พฤษภาคม 2561 2 19,900
26 – 28 พฤษภาคม 2561 1 19,900
26 – 28 พฤษภาคม 2561 2 19,900
27 – 29 พฤษภาคม 2561   19,900
01 – 03 มิถุนายน 2561 1 19,900
01 – 03 มิถุนายน 2561 2 19,900
09 – 11 มิถุนายน 2561   19,900
15 – 17 มิถุนายน 2561 1 19,900
15 – 17 มิถุนายน 2561 2 19,900
16 – 18 มิถุนายน 2561 1 19,900
16 – 18 มิถุนายน 2561 2 19,900
22 – 24 มิถุนายน 2561 1 19,900
22 – 24 มิถุนายน 2561 2 19,900
23 - 25 มิถุนายน 2561   19,900
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561   19,900
30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561 1 19,900
30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561 2 19,900
06 – 08 กรกฎาคม 2561 1 19,900
06 – 08 กรกฎาคม 2561 2 19,900
07 – 09 กรกฎาคม 2561 1 19,900
07 – 09 กรกฎาคม 2561 2 19,900
13 – 15 กรกฎาคม 2561 1 19,900
13 – 15 กรกฎาคม 2561 2 19,900
20 – 22 กรกฎาคม 2561 1 19,900
20 – 22 กรกฎาคม 2561 2 19,900
21 - 23 กรกฎาคม 2561   19,900
27 – 29 กรกฎาคม 2561 1 21,900
27 – 29 กรกฎาคม 2561 2 21,900
03 – 05 สิงหาคม 2561 1 19,900
03 – 05 สิงหาคม 2561 2 19,900
04 – 06 สิงหาคม 2561 1 19,900
04 – 06 สิงหาคม 2561 2 19,900
10 – 12 สิงหาคม 2561 1 21,900
10 – 12 สิงหาคม 2561 2 21,900
11 – 13 สิงหาคม 2561   21,900
17 – 19 สิงหาคม 2561   19,900
18 – 20 สิงหาคม 2561   19,900
24 – 26 สิงหาคม 2561   19,900
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561   19,900
01 – 03 กันยายน 2561   19,900
07 – 09 กันยายน 2561   19,900
14 – 16 กันยายน 2561   19,900
15 – 17 กันยายน 2561   19,900
21 - 23 กันยายน 2561 1 19,900
21 - 23 กันยายน 2561 2 19,900
22 – 24 กันยายน 2561 1 19,900
22 – 24 กันยายน 2561 2 19,900
06 - 08 ตุลาคม 2561   19,900
12 - 14 ตุลาคม 2561 1 21,900
12 - 14 ตุลาคม 2561 2 21,900
13 - 15 ตุลาคม 2561 1 21,900
13 - 15 ตุลาคม 2561 2 21,900
19 - 21 ตุลาคม 2561 1 19,900
19 - 21 ตุลาคม 2561 2 19,900
26 - 28 ตุลาคม 2561   19,900
27 - 29 ตุลาคม 2561 1 19,900
27 - 29 ตุลาคม 2561 2 19,900