โปรแกรมทัวร์จีน

ผู้เข้าชม : 102 ครั้ง

HARBIN ICE SNOW

นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งสู่ฮาร์บิ้น เที่ยวได้อย่างเต็มอิ่ม ไม่เหนื่อยนั่งรถ ★ ชมความยิ่งใหญ่ของเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 1 ปีมีครั้งเดียวที่ฮาร์บิ้น ★ สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม เล่นสกีบนหิมะขาวโพลน ณ จี๋หัว สกีรีสอร์ท ★ ชมมรดกโลกพระราชวังต้องห้ามกู้กง ที่ตั้งอยู่นอกมหานครปักกิ่ง ★ ช้อปปิ้งจุใจถนนโบราณกวนตง และ ย่านช้อปปิ้งถนนจงเจีย เสิ่นหยาง

ราคาเริ่มต้น
31,777
ประเทศ
จีน
ระยะเวลา
7วัน 5คืน
สายการบิน
Nok Scoot
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
- พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

เสิ่นหยาง  พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – ถนนคนเดินหม่านชิง – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ฮาร์บิ้น – ร้านขายเสื้อกันหนาว
- เหิรฟ้าสู่ เมืองเสิ่นหยาง ประเทศจีน
- เดินทางถึง ท่าอากาศยานเสิ่นหยาง ประเทศเทศจีน 
- เดินทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง 
- ชมพระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง มีจำนวนห้องมากกว่า 300 ห้อง โดยสถาปัตยกรรมจะเป็นแบบแมนจูและมองโกลผสมผสานกัน จึงมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนพระราชวังอื่นๆ
- เดินทางสู่ ถนนคนเดินหม่านชิง เป็นถนนคนเดินในสไตล์บ้านจีนโบราณ ทำให้ย้อนบรรยากาศกลับไปถึงสมัยอดีตของจีน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองเสิ่นหยาง เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองฮาร์บิ้น
- เดินทางสู่ ร้านเสื้อกันหนาว เลือกซื้อเสื้อกันหนาวกันเพิ่มเติมตามอัธยาศัย
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ LONGDA TIMES HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ร้านศิลปะรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง)  ชมหิมะแกะสลัก – สวนเสือไซบีเรีย – ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง HARBIN ICE SNOW FESTIVAL 2018
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ร้านศิลปะรัสเซีย ศูนย์กลางการติดต่อค้าขายกับรัสเซีย ทำให้มีสินค้าที่กลิ่นอายวัฒนธรรมจากรัสเซียอยู่จำนวนมาก เช่น ตุ๊กตามาตรีออซคา หรือตุ๊กตาแม่ลูกดก
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมสวนเสือไซบีเรีย หรือ HARBIN TIGER ZOO เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงและอนุรักษ์พันธุ์เสือโคร่งไซบีเรีย ซึ่งมีอยู่ประมาณ 150 ตัว
- ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น หรือปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย โดยงานนี้จะมีการนำน้ำแข็งก้อนใหญ่ยักษ์รวมกันกว่า 300,000 ลูกบาศก์เมตร มาแกะสลักออกมาเป็นรูปต่างๆ ผสมผสานกับแสงไฟสีสรรค์ต่างๆ ที่จะทำให้เกิดความสวยงามสุดมหัศจรรย์ 
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ LONGDA TIMES HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ฮาร์บิ้น – จี๋หัว สกีรีสอร์ท
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ จี๋หัว สกีรีสอร์ท ที่นี่เป็นถือว่าเป็นลานสกีขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐาน เพลิดเพลินกับการเล่นสกีและกิจกรรมหิมะอื่น ๆ เช่นเลื่อนหิมะเจ็ตสกี และห่วงยางหิมะ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในสกีรีสอร์ท
- หลังอาหารกลางวัน อิสระสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆภายในสกีรีสอร์ทกันต่อ
จนได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางกลับที่พักในเมืองฮาร์บิ้น
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ LONGDA TIMES HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ร้านสิ้นค้าพื้นเมือง – โบสถ์เซ็นโซเฟีย – ถนนจงหยาง – อนุเสาวรีย์ฝั่ง – หงส์สวนสตาลิน  ถนนโบราณกวนตง
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ช็อบปิ้งร้านสินค้าพื้นเมืองฮาร์บิ้นตามอัธยาศัย
- ชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย ซึ่งออกแบบและสร้างโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นศูนย์ศิลปะและสถาปัตยกรรม แสดงภาพถ่ายขาวดำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองฮาร์บิน
- ชมถนนจงยาง เป็นถนนที่เก่าแก่มีประวัตินับร้อยปีของเมืองฮาร์บิ้น
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมสวนสตาลิน หรือ ซื่อต้าหลินกงหยวน สวนพฤกษาชาติที่ได้มีการ ถูกจัดวางในสไตล์รัสเซีย และตกแต่งด้วยต้นไม้ แปลงดอกไม้ และชุดสลักหิน
- อนุสาวรีย์ฝังหงส์จี้เนี่ยนถ่า ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝั่งแม่น้ำซงฮัวเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายาม ของชาวเมือง ฮาร์บิน ที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957
- เดินทางสู่ ถนนโบราณกวนตง อิสระเลือกซื้อสินค้า อาทิเช่น อาหารพื้นเมือง ของที่ระลึก ของใช้ ตามอัธยาศัย
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ LONGDA TIMES HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง – บ้านนายพลตระกูลจาง – ช้อปปิ้งย่านถนนจงเจีย
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองฮาร์บิ้น เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่บ้านนายพลตระกูลจาง ตั้งอยู่ไม่ไกลจากพระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง เป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างสวนจีนโบราณและบ้านสไตล์ยุโรป
- เดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งถนนจงเจีย นับเป็นแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองเสิ่นหยาง
- MINSHAN HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เสิ่นหยาง – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่สนามบินเสิ่นหยาง
- เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ
- เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
19 – 25 ธันวาคม 2560 32,777
26 ธ.ค.60 – 01 ม.ค.61 35,777
09 – 15 มกราคม 2561 31,777
23 – 29 มกราคม 2561 31,777
06 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 31,777