โปรแกรมทัวร์จีน

ผู้เข้าชม : 146 ครั้ง

SHANGHAI WONDERLAND

เที่ยวเซี่ยงไฮ้สุดคุ้ม สนุกสนานกับดิสนี่ย์แลนด์เต็มวัน / ชิลย่านซินเทียนตี้ / ช้อปปิ้งถนนหนานกิง ตลาด 100ปี เฉินหวังเมี่ยว / ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว / ชมวิวบนหอไข่มุก / Sky Walk / เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา-ไก่แดง-ขาหมูซูโจว-ซี่โครงหมูอู่ซี่

ราคาเริ่มต้น
14,900
ประเทศ
จีน
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้

- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง

เซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจียว - ล่องเรือชมเมือง - ร้านผ้าไหม - เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้

- เหินฟ้าสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ระหว่างเดินทางมีบริการ SNACK BOX
- เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง
- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองโบราณจูเจียเจียว  ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูขาหมูซูโจว
- เดินทางเข้าสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน
- แวะร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น
- เดินทางสู่ย่านซินเทียนตี้ เป็นหนึ่งในย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยวที่คึกคักที่สุดในนครเซี่ยงไฮ้ 
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูซี่โครงหมูน้ำแดง
- พักที JAMES JOYCE COFFETEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เซี่ยงไฮ้ - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - หอไข่มุก - Sky Walk - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว

- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
- ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร
- ชมทิวทัศน์ของเมืองเซี่ยงไฮ้บน หอไข่มุก ที่ระดับความสูง 263 เมตร และบนไข่มุกเม็ดที่สองจะมีทางลงมาที่ชั้น Sky Walk
- ลอดผ่าน อุโมงค์เลเซอร์ เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน เพื่อข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามใช้เวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูไก่แดง
- เดินทางสู่หาดไว่ทาน ย่านถนนริมแม่น้ำที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแม่น้ำหวงผู่ฝั่งตะวันตกซึ่งอยู่ในย่านเมืองเก่า
- เดินทางสู่ “ตลาดเฉินหวังเมี่ยว” หรือตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง
- ชมร้านหยก  ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค เลือกซื้อเป็นของฝากอันล้ำค่าแก่คนที่รัก
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูเสี่ยวหลงเปา
- พักที่ JAMES JOYCE COFFETEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์

- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ Shanghai Disneyland สวนสนุกแห่งที่ 6 แห่งอาณาจักรดิสนีย์ ซึ่งมีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก
- อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ NEW KNIGHT ROYAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ

- เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง
- บริการอาหารเช้าแบบกล่อง
- เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย ระหว่างเดินทางมีบริการ SNACK BOX


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
09 – 13 มีนาคม 2561 15,900
10 – 14 มีนาคม 2561 15,900
05 – 09 เมษายน 2561 16,900
10 – 14 เมษายน 2561 22,900
11 – 15 เมษายน 2561 22,900
12 – 16 เมษายน 2561 22,900
27 เม.ย. – 01 พ.ค.2561 22,900
11 – 15 พฤษภาคม 2561 16,900
18 – 22 พฤษภาคม 2561 14,900
23 – 27 พฤษภาคม 2561 14,900
06 – 10 มิถุนายน 2561  ̶1̶4̶,̶9̶0̶0̶  12,995