โปรแกรมทัวร์จีน

ผู้เข้าชม : 126 ครั้ง

BEIJING IS AWESOME

เยือนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง / ชมโชว์กายกรรปักกิ่งย้อนอดีตสู่ความยิ่งใหญ่ของราชวงค์จีน และความลับในพระราชวังต้องห้าม / ชมพระราชวังฤดูร้อน ‘‘อี้เหอหยวน’’ อุทยานหลวงที่มีงดงามที่สุดของจีนสัมผัสมนต์เสน่ห์ / สัมผัสความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีน หรือ กำแพงหมื่นลี้ / นั่งรถสามล้อปั่นสุดคลาสสิค ย้อนสมัยวันวานกรุงปักกิ่งที่ย่านโบราณหูถ้ง / ช้อปปิ้งจุใจ สุดมันส์กับ THE PLACE ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง และตลาดรัสเซีย / เมนูพิเศษ !! ให้ท่านได้ลิ้มรสเป็ดปักกิ่ง และสุกี้สมุนไพร

ราคาเริ่มต้น
15,900
ประเทศ
จีน
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Hainan airlines
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- เหิรฟ้าสู่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
- เดินทางสู่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง เป็นจัตุรัสขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศจีนเพราะเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางราชการ
- ชมพระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ ร้านใบชา สวรรค์ของคนรัก ชิมชาที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน เช่นชาอู่หลงของปักกิ่ง
- เดินทางไปยัง อุทยานเป๋ยไห๋ ภายในอุทยานมีทะเลสาบเป๋ยไห่ และเจดีย์สีขาวตั้งเด่นสง่าอยู่ด้านบนเนินเขาเกาะหยกในบริเวณวัดหย่งอัน
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- ชมกายกรรมปักกิ่ง เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย
- พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรือ อี้เหอหยวน เป็นตำหนักน้อยใหญ่หลายหลัง สวนดอกไม้กว่า 300 แห่ง
- แวะชมร้านไข่มุก เลือกซื้อครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่สกัดมาจากไข่มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางเข้าสู่ วัดลามะหย่งเหอกง วัดใหญ่ที่เก่าแก่ของศาสนาพุทธนิกายทิเบต เป็นโบราณสถานที่รวมเอกลักษณ์ของชนชาติฮั่น แมนจู มองโกล และทิเบต สี่ชนชาติสำคัญของจีนไว้ได้อย่างลงตัวและครบครัน
- นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง  “หูถ้ง” เป็นตรอกซอกซอยโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของปักกิ่ง
- แวะร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ The Place เป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่สไตล์จีน
- พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
- ชมร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค เลือกซื้อเป็นของฝากอันล้ำค่าแก่คนที่รัก
- เดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “กำแพงหมื่นลี้” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สัญลักษณ์ทางประวัติศาตร์ของประเทศจีนอันยาวนาน
- ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่ง หรือที่รู้จักในนาม “สนามกีฬารังนก” เป็นสนามกีฬาหลักที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2008
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ร้านยาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดต่อย
- เดินทางสู่ถนนหวังฝูจิ่ง เป็นย่านการค้าที่เป็นถนนคนเดินเพียงแห่งเดียวของกรุงปักกิ่ง เป็นศูนย์รวมของร้านค้าแบรนด์เนมและแฟชั่นสมัยใหม่
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ
- เดินทางสู่หอบูชาฟ้าเทียนถาน ถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งในจีน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ร้านปี่เซียะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของชาวจีน ศึกษาศาสตร์แห่งการเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตร์การแก้ไขฮวงจุ้ยของชาวจีน
- ช้อปปิ้งที่ ซิ่วสุ่ยเจีย หรือที่คนไทยรู้จักกันในนามของ ตลาดรัสเซีย ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์จีน และสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่างๆมากมาย

- เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
14 – 18 มีนาคม 2561 15,900
15 – 19 มีนาคม 2561 15,900
29 มี.ค. – 02 เม.ย.2561 15,900
12 – 16 เมษายน 2561 23,900
09 – 13 พฤษภาคม 2561 15,900
18 – 22 พฤษภาคม 2561 15,900
06 – 10 มิถุนายน 2561 15,900
14 – 18 มิถุนายน 2561 15,900