โปรแกรมทัวร์มาเก๊า

ผู้เข้าชม : 158 ครั้ง

มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง

ไหว้พระแก้ชง ณ วัดาม่า + ขอพรเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ★ เยี่ยมชมโบสถ์เซนต์ปอล + ชมความงามรูปปั้นสาวงามหวีหนี่ ★ ชมความงามของพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการ ★ เก็บภาพประทับใจกับเมืองจำลองของจีน ★ หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว+ขอพรความรัก ณ วัดหวังต้าเซียน ★ ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน+เซนาโด้สแควร์+ หลอวู่ ซิตี้

ราคาเริ่มต้น
13,999
ประเทศ
มาเก๊า
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล – เวเนเชี่ยน – เดอะปาริเซียน – จูไห่
- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง
- บินลัดฟ้าสู่ มาเก๊า
- เดินทางสู่ มาเก๊า
- เดินทางสู่วัดอาม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับอาม่า องค์เทพทิดาแห่งท้องทะเล
- แวะชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมวิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ปัจจุบันโบสถ์ถูกทำลายจนเหลือแต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่
- ชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว สัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง
- เดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที่จำลองมาจากฝรั่งเศส
- บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
- พักที่ JINJIANG HOTEL  ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า

ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – สวนหยวนหมิงหยวน พร้อมชมโชว์สุดอลังการ
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมทิวทัศน์ของถนนคู่รัก The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก
- แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
- ชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ
- เยี่ยมชม ไข่มุก ซึ่งเป็นไข่มุกน้ำจืดขึ้นชื่อของเมืองจีน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
- แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีน  ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน
- ชมสวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งเป็นสวนจำลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง
- บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง
- ชมโชว์ตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ
- พักที่ JINJIANG HOTEL  ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า

วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China - ช้อปปิ้งหลอวู่
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมวัดผู่โถว นมัสการองค์สังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เพื่อความโชคดี
- ชมโรงงานผลิตหยกที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชม Splendid Of China ภายในจำลองสถานที่สำคัญๆของเมืองจีนว่ากันว่าเมื่อมาเที่ยวเมืองจำลองจีนเพียงวันเดียวก็สามารถเข้าใจประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 5,000 ปี
- ชม หมู่บ้านวัฒนธรรม CULTURAL VILLAGE เป็นหมู่บ้านที่จำลองชีวิต ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของชนเผ่า น้อยใหญ่ของมณฑลต่างๆ ทั่วประเทศจีน
- บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารมื้อพิเศษ!! เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
- ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิ่นเจิ้น “Lowu City” คนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่
- พักที่ FX HOTEL  ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า

เซิ่นเจิ้น  ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ ฯ
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ฮ่องกง โดยรถโค้ช
- เดินทางสู่วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นำแต่สิ่งดีๆ มาให้ 
- เดินทางสู่วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง
- เยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย
- ชมร้านยาสมุนไพร เป็นสินค้าโอทอปท้องถิ่นของฮ่องกง ชมยาจีนซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ
- อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
- บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ
- เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
19 - 22 เมษายน 2561 13,999
20 - 23 เมษายน 2561 13,999
21 - 24 เมษายน 2561 13,999
28 เม.ย. - 01 พ.ค. 2561 14,999
03 - 06 พฤษภาคม 2561 13,999
10 - 13 พฤษภาคม 2561 13,999
11 - 14 พฤษภาคม 2561 13,999
12 - 15 พฤษภาคม 2561 13,999
17 - 20 พฤษภาคม 2561 13,999
18 - 21 พฤษภาคม 2561 13,999
19 - 22 พฤษภาคม 2561 13,999