29 ประเทศไม่ต้องขอวีซ่า

2016-12-16 16:57:10 | อ่าน 2741 ครั้ง

วีซ่า (Visa) นั่นคือ เอกสารที่แสดงว่า คนที่ไม่ได้มีสัญชาติของประเทศนั้นๆได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เขตแดนหรือพื้นที่ ภายในเวลาที่กำหนด วีซ่าจะมาในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบ ตรายางประทับ สติกเกอร์สัญลักษณ์ต่างๆ หรือ ใบเอกสารขนาดเล็กแนบติดมาในหน้าพาสปอร์ต ซึ่งภายในวีซ่าจะประกอบด้วย เงื่อนไขต่าง ๆ ของในแต่ละประเภท เช่น เขตพื้นที่ที่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปได้ อายุของ Visa และ ช่วงเวลาที่เดินทางเข้าออกได้ เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้ว การเข้าไปในประเทศต่างๆต้องมีการขอวีซ่าก่อน แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีหลายประเทศที่ยกเว้น การขอวีซ่า ซึ่งการยกเลิกการขอวีซ่าในที่นี้ คือ ยกเลิกการขอวีซ่าล่วงหน้า หมายความว่า อย่างไรก็ตามก็เมื่อเราจะเข้าประเทศนั้นๆ เราต้องลงประทับตราวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในสนามบินของประเทศเหล่านั้นอยู่ดี แต่ไม่ต้องทำการขอวีซ่าล่วงหน้าให้ยุ่งยาก ซึ่งวิธีนี้สามารถเรียกได้ว่า การลงตราวีซ่าขาเข้าเมือง (Visa on Arrival)

แต่หากคุณมีพฤติกรรมหรือมีท่าทีแนวโน้มว่าอาจหลบหนีเข้าเมืองหรือพกอาวุธ ยาเสพย์ติดหรือสิ่งของต้องห้ามผิดกฎหมายเข้าเมืองเขา นายหน้าด่านเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ประทับตราให้คุณผ่านเข้าเมือง

ดังนั้น ทางเราจึงได้ทำการรวบรวมรายชื่อ 29 ประเทศ ที่คนไทยสามารถไปเที่ยวได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า ดังต่อไปนี้ค่ะเฉพาะการเดินทางเข้าประเทศผ่านท่าอากาศยานนานาชาติเท่านั้น

อัพเดทล่าสุด ข้อมูลจาก กรมการกงสุล 25 สิงหาคม 2558
ดาวน์โหลด รายชื่อประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า ได้ที่นี่