Pocket Wifi ไต้หวัน 4G LTE

          Pocket Wifi ไต้หวัน รองรับ 4G LTE ความเร็วระดับ Hi-Speed ครอบคลุมทั่วประเทศไต้หวัน เชื่อมต่อได้ 8-10 Devices (ปริมาณที่เหมาะสมต่อการเชื่อมต่อ) ใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด 7 ชั่วโมง

รายละเอียด

เที่ยวไทเป เที่ยวไต้หวัน ใช้ง่าย แค่กดเปิดเครื่อง Pocket WiFi ไต้หวัน
เล่นเน็ตความเร็ว 4G Unlimited สปีดไม่มีลด เครือข่าย CHUNGHWA TELECOM ครอบคลุมทั่วประเทศไต้หวัน
สามารถ Download สูงสุดได้ถึง 165 Mbps. Upload สูงสุดได้ 50 Mbps.
ใช้ Pocket Wifi เปลี่ยนสัญญาณเน็ต ให้เป็นค่าโทรกลับมาในประเทศไทย ผ่าน WiFi-Calling หรือ Voice LTE
เครื่องเดียวเชื่อมต่อได้ 8-10 เครื่อง ในรัศมี 5 เมตร แบตเตอรี่ใช้ได้นาน 6-7 ชม.
ค่าเช่า Pocket WiFi ไต้หวัน ปกติ 280.-/วัน โปรโมชั่นลดเหลือ 250 บาท (*รวมค่าประกันแล้ว)
ไม่ต้องมัดจำเครื่อง และเมื่อเช่าถึงวันที่ 6 ค่าเช่าลดเหลือวันละ 150.- เป็นต้นไป
เริ่มคิดค่าบริการจากวันที่เดินทางถึงไต้หวันวันแรก และวันที่เดินทางออกจากไต้หวันวันสุดท้าย
Pocket WiFi Taiwan เริ่ม 1 ก.ย. 60 - 15 พ.ค. 61
Pocket WiFi ไต้หวัน สัญญาณแรงชัด คุณภาพดี Live สด ไม่มีสะดุด
รับ-คืน เครื่องวายฟายที่สนามบินสุวรรณภูมิ และดอนเมืองได้ 24 ชม.
หากมีปัญหาการใช้งาน ติดต่อสอบถามฝ่ายขาย >>คลิก<<

ค่าเช่า Pocket WiFi จำนวนวัน ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น
1 วัน 280.- 250.-
2 วัน 560.- 500.-
3 วัน 840.- 750.-
4 วัน 1,120.- 1,000.-
5 วัน 1,400.- 1,250.-
6 วัน ลดเหลือ 150.- 1,500.- 1,400.-

เงื่อนไขการใช้บริการ

สมัครใช้บริการ Pocket Wifi 4G อย่างน้อยสุด 3 วัน หากใช้ไม่ถึงขอคิดค่าบริการเต็ม 3 วัน และแจ้งก่อนการเดินทางเที่ยวไต้หวันอย่างน้อย 3 วันทำการ
แจ้งหลักฐานการโอนเงินเพื่อเป็นการยืนยันการสมัครใช้บริการภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากสมัครใช้บริการ
เช่า Pocket Wifi ไต้หวัน ค่าบริการจะถูกคิดทันทีตามจำนวนวันที่สมัครใช้บริการ ไม่ว่าท่านจะเชื่อมต่อ Wifi ไต้หวัน หรือไม่ก็ตาม
อุปกรณ์ Pocket Wifi ไต้หวัน 4G LTE จะถูกจัดส่งภายใน 2 วันทำการ หลังจากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
การจัดส่ง-รับคืน Pocket WiFi และรายละเอียดค่าบริการ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ส่งคืนอุปกรณ์ภายใน 2 วันทำการ หากไม่สามารถส่งคืนอุปกรณ์ได้ทันภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายวัน ตามจำนวนวันที่เกินมา
กรณียกเลิก เช่า Pocket Wifi เที่ยวไต้หวัน ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 3-4 วันทำการ มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ Pocket Wifi ไต้หวัน แต่ละประเภทโดยทันทีหลังจากได้รับอุปกรณ์แล้ว โดยอุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ภายในกระเป๋าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากพบว่าอุปกรณ์เกิดการชำรุด เสียหาย อุปกรณ์ไม่ครบ เป็นต้น ท่านจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบโดยทันที (ก่อนการเดินทาง) และจะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับแจ้ง หากท่านมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าบริการหากไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ใดๆ ได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

ประเภทอุปกรณ์ กรณีอุบัติเหตุเสียหาย/ชำรุด กรณีสูญหาย/โดนขโมย
ตัวเครื่อง POCKET WIFI ญี่ปุ่น ไม่เสียค่าใช้จ่าย 6,000 .-
SIM Card ไม่เสียค่าใช้จ่าย 1,500 .-
สายชาร์จ USB ไม่เสียค่าใช้จ่าย 300 .-
AC Adaptor ไม่เสียค่าใช้จ่าย 300 .-
กระเป๋า ไม่เสียค่าใช้จ่าย 500 .-

อุปกรณ์ Pocket Wifi ไต้หวัน ทุกชนิดที่อยู่ภายใต้ชื่อ SANOOK POCKET WIFI เป็นทรัพย์สินของ SANOOK WIFI หากท่านกระทำการดัดแปลง แก้ไข หรือจงใจทำให้เกิดความเสียหาย ท่านจะต้องชำระค่าเสียหายเต็มจำนวนตามที่ระบุไว้
ค่าประกันเครื่อง จะมิได้รับเงินคืนแต่อย่างใด
POCKET WIFI TAIWAN ภายใต้การดำเนินการของ SANOOK WIFI เป็นตัวแทนให้บริการเช่า Pocket Wifi โดยยึดหลักการให้บริการตามผู้ให้บริการเครือข่ายของประเทศไต้หวัน ปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกิดจากทางผู้ให้บริการสัญญาณที่ไต้หวัน อยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
POCKET WIFI TAIWAN ให้บริการเฉพาะการใช้งานข้อมูล (Data) เท่านั้น หากท่านถอดซิมออกจากตัวอุปกรณ์ POCKET WIFI 4G เพื่อนำไปใช้ในการโทรหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการของซิมการ์ด

การยกเลิกใช้บริการ

หากท่านประสงค์จะขอยกเลิกการใช้บริการ เที่ยวไต้หวัน กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 วันทำการ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ไม่วากรณีใดก็ตาม
หลังจากยกเลิก เช่า Pocket Wifi ไต้หวัน แล้ว กรุณาส่งคืนอุปกรณ์ให้กับทางบริษัทฯ ภายใน 2 วันทำการ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราที่กำหนด ตามระยะเวลาที่เกิน
หากอุปกรณ์ Pocket Wifi เกิดการชำรุด เสียหาย โดยที่ท่านมิได้แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อนส่งอุปกรณ์คืน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าเสียหายตามอัตราที่ระบุไว้