Pocket Wifi เกาหลี 4G LTE

          Pocket Wifi เกาหลี รองรับ 4G LTE เครือข่าย LGU+ ครอบคลุมทั่วเกาหลีใต้ เชื่อมต่อได้ 8-10 Devices (ปริมาณที่เหมาะสมต่อการเชื่อมต่อ) ใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด 9 ชั่วโมง

รายละเอียด

เที่ยวเกาหลี ใช้ง่าย แค่กดเปิดเครื่อง Pocket WiFi เกาหลี
เล่นเน็ตความเร็ว 4G Unlimited สปีดไม่มีลด เครือข่าย LG U+ ครอบคลุมทั่วประเทศเกาหลีใต้
สามารถ Download สูงสุดได้ถึง 165 Mbps. Upload สูงสุดได้ 50 Mbps.
เครื่องเดียวเชื่อมต่อได้ 8-10 เครื่อง ในรัศมี 5 เมตร แบตเตอรี่ใช้ได้นาน 8-9 ชม.
ค่าเช่า Pocket WiFi เกาหลี ปกติ 280.-/วัน โปรโมชั่นลดเหลือ 250 บาท (*รวมค่าประกันแล้ว)
ไม่ต้องมัดจำเครื่อง และเมื่อเช่าถึงวันที่ 6 ค่าเช่าลดเหลือวันละ 150.- เป็นต้นไป
เริ่มคิดค่าบริการจากวันที่เดินทางถึงเกาหลีวันแรก และวันที่เดินทางออกจากเกาหลีวันสุดท้าย
Pocket WiFi Korea จองก่อน 15 พ.ค. 2561
เครื่อง Pocket WiFi เกาหลี สัญญาณดี Live สด ไม่มีสะดุด
รับ-คืน เครื่องวายฟายที่สนามบินสุวรรณภูมิ และดอนเมืองได้ 24 ชม.
หากมีปัญหาการใช้งาน ติดต่อสอบถามฝ่ายขาย >>คลิก<<

ค่าเช่า Pocket WiFi จำนวนวัน ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น
1 วัน 280.- 250.-
2 วัน 560.- 500.-
3 วัน 840.- 750.-
4 วัน 1,120.- 1,000.-
5 วัน 1,400.- 1,250.-
6 วัน ลดเหลือ 150.- 1,500.- 1,400.-


เงื่อนไขการใช้บริการ

สมัครใช้บริการ Pocket Wifi 4G อย่างน้อยสุด 3 วัน หากใช้ไม่ถึงขอคิดค่าบริการเต็ม 3 วัน และแจ้งก่อนการเดินทางเที่ยวเกาหลีอย่างน้อย 3 วันทำการ
แจ้งหลักฐานการโอนเงินเพื่อเป็นการยืนยันการสมัครใช้บริการภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากสมัครใช้บริการ
เช่า Pocket Wifi เกาหลี ค่าบริการจะถูกคิดทันทีตามจำนวนวันที่สมัครใช้บริการ ไม่ว่าท่านจะเชื่อมต่อ Wifi เกาหลี หรือไม่ก็ตาม
อุปกรณ์ Pocket Wifi เกาหลี 4G LTE จะถูกจัดส่งภายใน 2 วันทำการ หลังจากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
การจัดส่ง-รับคืน Pocket WiFi และรายละเอียดค่าบริการ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด (ดูรายละเอียดที่ การจัดส่ง-รับคืน)
ส่งคืนอุปกรณ์ภายใน 2 วันทำการ หากไม่สามารถส่งคืนอุปกรณ์ได้ทันภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายวัน ตามจำนวนวันที่เกินมา
กรณียกเลิก เช่า Pocket Wifi เที่ยวเกาหลี ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 3-4 วันทำการ มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการ
กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ Pocket Wifi เกาหลี แต่ละประเภทโดยทันทีหลังจากได้รับอุปกรณ์แล้ว โดยอุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ภายในกระเป๋าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากพบว่าอุปกรณ์เกิดการชำรุด เสียหาย อุปกรณ์ไม่ครบ เป็นต้น ท่านจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบโดยทันที (ก่อนการเดินทาง) และจะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับแจ้ง หากท่านมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าบริการหากไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ใดๆ ได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

ประเภทอุปกรณ์ กรณีอุบัติเหตุเสียหาย/ชำรุด กรณีสูญหาย/โดนขโมย
ตัวเครื่อง POCKET WIFI ญี่ปุ่น ไม่เสียค่าใช้จ่าย 6,000 .-
SIM Card ไม่เสียค่าใช้จ่าย 1,500 .-
สายชาร์จ USB ไม่เสียค่าใช้จ่าย 300 .-
AC Adaptor ไม่เสียค่าใช้จ่าย 300 .-
กระเป๋า ไม่เสียค่าใช้จ่าย 500 .-

อุปกรณ์ Pocket Wifi เกาหลี ทุกชนิดที่อยู่ภายใต้ชื่อ KIMCHI POCKET WIFI เป็นทรัพย์สินของ SANOOK WIFI หากท่านกระทำการดัดแปลง แก้ไข หรือจงใจทำให้เกิดความเสียหาย ท่านจะต้องชำระค่าเสียหายเต็มจำนวนตามที่ระบุไว้
ค่าประกันเครื่อง จะมิได้รับเงินคืนแต่อย่างใด
KIMCHI POCKET WIFI ภายใต้การดำเนินการของ SANOOK WIFI เป็นตัวแทนให้บริการเช่า Pocket Wifi โดยยึดหลักการให้บริการตามผู้ให้บริการเครือข่ายของประเทศเกาหลี ปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกิดจากทางผู้ให้บริการสัญญาณที่เกาหลี อยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
KIMCHI POCKET WIFI ให้บริการเฉพาะการใช้งานข้อมูล (Data) เท่านั้น หากท่านถอดซิมออกจากตัวอุปกรณ์ POCKET WIFI 4G เพื่อนำไปใช้ในการโทรหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าเสียหายตามราคาของซิมการ์ด

การยกเลิกใช้บริการ

หากท่านประสงค์จะขอยกเลิกการใช้บริการ เที่ยวเกาหลี กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 วันทำการ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ไม่วากรณีใดก็ตาม
หลังจากยกเลิก เช่า Pocket Wifi เที่ยวเกาหลีแล้ว กรุณาส่งคืนอุปกรณ์ให้กับทางบริษัทฯ ภายใน 2 วันทำการ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราที่กำหนด ตามระยะเวลาที่เกิน
หากอุปกรณ์ Pocket Wifi เกิดการชำรุด เสียหาย โดยที่ท่านมิได้แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อนส่งอุปกรณ์คืน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าเสียหายตามอัตราที่ระบุไว้