Pocket Wifi ยุโรป 4G LTE

          เช่า Pocket WiFi ยุโรป & ออสเตรเลีย + นิวซีแลนด์ 4G LTE

รายละเอียด

เที่ยวยุโรป ใช้ง่าย แค่กดเปิดเครื่อง Pocket WiFi ยุโรป
Pocket WiFi สามารถใช้ เที่ยวออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้
เล่นเน็ตความเร็ว 4G/3G เครือข่ายครอบคลุมกว่า 50 ประเทศในยุโรป และโซนออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
เน็ต 4G/3G Data Transfer 1 GB/วัน เมื่อใช้หมด ต้องรอขึ้นเวลาใหม่ 06.30 น. โซนเวลาของ UK ถึงใช้งานได้
สามารถ Download สูงสุดได้ 165 Mbps. Upload สูงสุดได้ 50 Mbps.
ตัวเครื่องแบตเตอรี่ 7,800 mAh ทำให้ใช้งานได้ทั้งวัน (ใช้เป็น Power Bank ก็ได้ด้วย)
เครื่องเดียวเชื่อมต่อได้สูงสุด 5 เครื่อง ในรัศมี 5 เมตร แบตเตอรี่ใช้ได้นาน 24 ชม.
เช่า Pocket WiFi ยุโรป ออสเตรเลีย + นิวซีแลนด์ ปกติ 450.-/วัน โปรโมชั่นลดเหลือ 350 บาท (รวมค่าประกันแล้ว)
ไม่ต้องมัดจำเครื่อง มีเงินไว้ใช้เที่ยวเพิ่มได้อีก
คิดค่าบริการจากวันที่เดินทางวันแรกที่ถึงโซนยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และวันที่สุดท้ายที่ออกพื้นที่
โปรโมชั่น Pocket WiFi Europe Australia + New Zealand เริ่มวันนี้ - 30 เม.ย. 61
เครื่อง Pocket WiFi ยุโรป ออสเตรเลีย + นิวซีแลนด์ สัญญาณดี Live สด ไม่มีสะดุด
รับ-คืน เครื่องวายฟายที่สนามบินสุวรรณภูมิ และดอนเมืองได้ 24 ชม.
หากมีปัญหาการใช้งาน ติดต่อสอบถามฝ่ายขาย >>คลิก<<

ค่าเช่า Pocket WiFi จำนวนวัน ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น
1 วัน 450.- 350.-
2 วัน 900.- 700.-
3 วัน 1,350.- 1,050.-
4 วัน 1,800.- 1,400.-
5 วัน 2,250.- 1,750.-
6 วัน 2,550.- 2,100.-
7 วัน 2,850.- 2,450.-
8 วัน 3,150.- 2,800.-
9 วัน 3,450.- 3,150.-
10 วัน 3,750.- 3,500.-

เงื่อนไขการใช้บริการ

สมัครใช้บริการ Pocket WiFi ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อย่างน้อยสุด 5 วัน หากใช้ไม่ถึงขอคิดค่าบริการเต็ม 5 วัน และแจ้งก่อนการเดินทางเที่ยวอย่างน้อย 3 วันทำการ
เที่ยวยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ โอนเงินค่าบริการเพื่อเป็นการยืนยันการสมัครใช้บริการภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากสมัครใช้บริการ
เช่า Pocket WiFi ยุโรป ค่าบริการจะถูกคิดทันทีตามจำนวนวันที่สมัครใช้บริการ ไม่ว่าท่านจะเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือไม่ก็ตาม
อุปกรณ์ Pocket WiFi ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จะถูกจัดส่งภายใน 2 วัน ก่อนการเดินทางเที่ยวยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
การจัดส่ง-รับคืน ได้ฟรี ที่สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง (มีค่าจัดส่ง) เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ส่งคืนอุปกรณ์ภายใน 2 วันทำการ หากไม่สามารถส่งคืนอุปกรณ์ได้ทันภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายวัน ตามจำนวนวันที่เกิน
กรณียกเลิก เช่า Pocket WiFi ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 3-4 วันทำการ มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการ
กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ Pocket WiFi ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แต่ละประเภทโดยทันทีหลังจากได้รับอุปกรณ์แล้ว โดยอุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ภายในกระเป๋าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากพบว่าอุปกรณ์เกิดการชำรุด เสียหาย อุปกรณ์ไม่ครบ เป็นต้น ท่านจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบโดยทันที (ก่อนการเดินทาง) และจะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับแจ้ง หากท่านมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าบริการหากไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ใดๆ ได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

ประเภทอุปกรณ์ กรณีอุบัติเหตุเสียหาย/ชำรุด กรณีสูญหาย/โดนขโมย
ตัวเครื่อง POCKET WIFI ญี่ปุ่น ไม่เสียค่าใช้จ่าย 6,000 .-
SIM Card ไม่เสียค่าใช้จ่าย 1,500 .-
สายชาร์จ USB ไม่เสียค่าใช้จ่าย 300 .-
AC Adaptor ไม่เสียค่าใช้จ่าย 300 .-
กระเป๋า ไม่เสียค่าใช้จ่าย 500 .-

อุปกรณ์ Pocket WiFi ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นทรัพย์สินของ SANOOK WIFI หากท่านกระทำการดัดแปลง แก้ไข หรือจงใจทำให้เกิดความเสียหาย แพคเกจการประกันความเสียหายถือเป็นโมฆะ และท่านจะต้องชำระค่าเสียหายเต็มจำนวนตามที่ระบุไว้
ค่าประกันเครื่อง จะมิได้รับเงินคืนแต่อย่างใด
EUROPE POCKET WIFI ภายใต้การดำเนินการของ SANOOK WIFI เป็นตัวแทนให้บริการเช่า Pocket WiFi โดยยึดหลักการให้บริการตามผู้ให้บริการเครือข่าย 3UK โซนยุโรป ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกิดจากทางผู้ให้บริการสัญญาณที่ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
EUROPE POCKET WIFI ให้บริการเฉพาะการใช้งานข้อมูล (Data) เท่านั้น หากท่านถอดซิมออกจากตัวอุปกรณ์ POCKET WIFI 4G เพื่อนำไปใช้ในการโทรหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเพิ่มตามจริง
FAIR USAGE POLICY : การให้บริการเช่า Pocket Wifi ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลของ SANOOK WIFI ยึดตามหลักการให้บริการเครือข่าย 3UK โซนยุโรป ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ที่ให้บริการเครือข่ายด้วยความเร็วที่เหมาะสมเพียงพอต่อการเชื่อมต่อใช้งานทั่วไป นโยบายการใช้งานข้อมูลกำหนดขึ้นเพื่อจำกัดการใช้งานข้อมูลปริมาณมาก เช่น การดาวน์โหลด Bittorrent, เล่นเกมส์ที่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทปริมาณสูง, การดูวีดีโอผ่านอินเตอร์เน็ท หรือ การดาวน์โหลดไฟล์ปริมาณมากๆ เป็นต้น อาจทำให้ความเร็วในการรับส่งข้อมูลลดลง หรือไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทได้ชั่วคราวอันเนื่องมาจากสาเหตุข้างต้น

การยกเลิกใช้บริการ

หากท่านประสงค์จะขอยกเลิกการใช้บริการ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อนวันเดินทางเที่ยวจีนอย่างน้อย 2 วันทำการ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
หลังจากยกเลิกแล้ว กรุณาส่งคืนอุปกรณ์ให้กับทางบริษัทฯ ภายใน 2 วันทำการ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราที่กำหนด ตามระยะเวลาที่เกิน
หากอุปกรณ์ Pocket WiFi 4G เกิดการชำรุด เสียหาย โดยที่ท่านมิได้แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อนส่งอุปกรณ์คืน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าเสียหายตามอัตราที่ระบุไว้